Der er forår i luften

og måske du brænder for at komme i gang med havearbejdet… Hvis du har brug for at låne fællestraileren så se hvordan du booker her: Fællestrailer

Gode ideer og forslag til sæsonen 2020.

Forslag til generalforsamlingen den 18 marts 2020, skal være bestyrelsen i hænde inden den 1 februar 2020. Forslag skal stilles skriftligt til bestyrelsen på mail eller i postkassen ved kontoret. Mail er bakkevang@gmail.com. Forslag skal begrundes, og der må gerne fremhæves fordele og evt ulemper ved forslaget. Der skal medsendes et overslag eller budget, såfremt […]

Sådan lukker du for vandet til vinter

Procedure for nedlukning af vand og tømning af vandsystemet: Målerbrønd: Drej grebet på forsyningssiden til vandret for at lukke for vandforsyningen – I den side hvor der ikke er 2 skruer ved grebet. Det er i nogle haver således, at vandet kommer ind i modsatte side. Find ud af hvorfra vandet kommer i din have […]

Renovering af affaldspladsen

D. 18. november 2019: Danjord går i gang med at renovere affaldspladsen i denne uge, så undgå parkering på den store p-plads mens arbejdet står på.

Tak for sæson 2019

Sæsonen 2019 er slut, håber alle har nydt kolonihave livet.   På forenings siden har bestyrelsen afsluttet og løst flere større og mindre opgaver, mens vinteren 2019/2020 står på igangværende/planlagte opgaver.    – Løst er installationen af nye kloaker ved Aarhus kommune/Danjord, og nye vandrør og målerbrønde ved Bakkevang/Danjord.    – Igangværende er haveejerne der […]

Nye betalingsaftaler

Vores PBS aftale med AL Bank er opsagt. AL Bank har hidtil stået for opkrævningen af vores haveleje, men stopper med deres gamle system her i 2019 med os, og andre kolonihaveforeninger.   Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi selv står for opkrævningen af havelejen fremover.   Vi har købt et økonomisystem WinKas, som er […]

Registrering af vandur

Vi har fået installeret ny vandmåler i Bakkevang. Vi har brug for at registrere din have med målernummer, så vi kan sende korrekt vandaflæsning. I løbet af oktober vil vi aflæse målerne elektronisk, men vi mangler at få dit havenummer koblet sammen med målernummeret. Det betyder for dig: Gå ud til vandbrønden, tag dækslet af, […]

Pizza-fællesspisning d. 17. sep.

VIGTIG INFO omkring fællesspisning tirsdag d. 17/9 kl. 18.00 Efter efterspørgsel er den almindelige fællesspisning, lavet om til PIZZA fællesspisning. Jeg bestiller pizzaer, og så kan man komme og spise alt det pizza man kan, for bare 20 kr. (Haveforeningen giver et tilskud, derfor dette gode tilbud). Det er den samme pris for både børn […]