Tak for sæson 2019

Sæsonen 2019 er slut, håber alle har nydt kolonihave livet.   På forenings siden har bestyrelsen afsluttet og løst flere større og mindre opgaver, mens vinteren 2019/2020 står på igangværende/planlagte opgaver.    – Løst er installationen af nye kloaker ved Aarhus kommune/Danjord, og nye vandrør og målerbrønde ved Bakkevang/Danjord.    – Igangværende er haveejerne der […]

Nye betalingsaftaler

Vores PBS aftale med AL Bank er opsagt. AL Bank har hidtil stået for opkrævningen af vores haveleje, men stopper med deres gamle system her i 2019 med os, og andre kolonihaveforeninger.   Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi selv står for opkrævningen af havelejen fremover.   Vi har købt et økonomisystem WinKas, som er […]

Registrering af vandur

Vi har fået installeret ny vandmåler i Bakkevang. Vi har brug for at registrere din have med målernummer, så vi kan sende korrekt vandaflæsning. I løbet af oktober vil vi aflæse målerne elektronisk, men vi mangler at få dit havenummer koblet sammen med målernummeret. Det betyder for dig: Gå ud til vandbrønden, tag dækslet af, […]

Pizza-fællesspisning d. 17. sep.

VIGTIG INFO omkring fællesspisning tirsdag d. 17/9 kl. 18.00 Efter efterspørgsel er den almindelige fællesspisning, lavet om til PIZZA fællesspisning. Jeg bestiller pizzaer, og så kan man komme og spise alt det pizza man kan, for bare 20 kr. (Haveforeningen giver et tilskud, derfor dette gode tilbud). Det er den samme pris for både børn […]

Vesterled lukker Clematisvej

I forbindelse med vores sommerfest på lørdag den 24.8. vil vi afspærre den nederste del af Clematisvej fra Åbyvej. Der vil i lighed med tidligere år være forskellige aktiviteter for vores børn og barnlige sjæle, der foregår på vejen – udenfor teltet og fælleshuset – om eftermiddagen. Vejen vil være spæret i tidsrummet 13.30 – 23. Det […]

Fællesspisning

Sæt 2 kryds i kalenderen!! HJÆLP med at sprede budskabet, og inviter din nabo, eller måske din nye genbo. De kommende datoer for fællesspisning er: Fredag d. 30. august kl. 18.30 Tirsdag d. 17. september kl. 18.00 Hver have medbringer en ret til fællesbordet, som svarer til den mængde du normalt vil servere derhjemme. Medbring […]

Bookingsystem for Fællestraileren

Medlemmer af Bakkevang kan låne vores fælles trailer. Udlånskalenderen hænger på fælleshuset – overfor kontoret. Man skal reservere på kalenderen. Sæt en hængelås, eller andet, med angivelse af have nummeret, udfor det tidspunkt hvor traileren ønskes udlånt. Skriv også dit telefonnummer på hængelåsen. Udlån max 3 timer per dag. Traileren skal være til rådighed fra næste tidspunkt. […]

Fællesområdet ved Fælleshuset

Vi skal have fornyet vores fællesområde ved fælleshuset.   På GF i april 2018 blev det besluttet, at forny vores fællesområde ved fælleshuset, omfattende legeplads, p-pladser inkl. Lupinvej p-pladsen, og vores område til affald.   Der er afsat et budget, og nu vil vi gerne have ideer til området.   Mød op til fællesmøde og kom ved […]