Over hækken

Skriv et nyt indlæg til gæstebogen

 
 
 
 
 
Felter marketer med * skal udfyldes.
Din mail vil ikke være synlig for andre.
Af sikkerhedsgrunde gemmer vi din ip-adresse.
Dit indlæg skal muligvis godkendes af en administrator før den bliver vist.
Vi for beholder os ret til at rette, slette eller ikke at offentliggøre indlæg.
359 indlæg.
PH skrev den 9. august 2018 kl. 12:54:
Interessant info fra Kredsens hjemmeside:

Særligt om prisfastsættelse af foreningens kloakanlæg
Når der er kloakering i en haveforening, er det kun rimeligt, at sælger får dækket sine udgifter hertil,
herunder udgifter som er betalt til det kollektive kloakanlæg i veje og stier. Vurderingssystemet kan kun
delvist håndtere dette, og derfor skal bestyrelsen håndtere andre dele af udgiften i forbindelse med salg.

Udgiften på selve havelodden:
Udgiften til kloakering fra kloakbrønd ved havelågen til huset medtages i vurderingsprisen i form af
dokumenteret/ sandsynliggjort udgift. Bestyrelsen skal derfor ikke bekymre sig om denne udgift, da den vil
fremgå af vurderingsrapporten. (Hvis haveforeningen har lagt ud for medlemmet, så er bestyrelsen, der
fastsætter en pris pr. havelod, og det er denne pris, som vurderingsudvalget skal skrive ind i
vurderingsrapporten.)
Udgiften til det kollektive anlæg:
Udgifter til det kollektive kloakanlæg (den del af kloakeringen, som er betalt af foreningen, evt. vi a indskud
fra medlemmerne) bliver derimod ikke medtaget i vurderingsrapporten, medmindre den indgår i den
foreningsmæssige værdi/andelsværdi. Denne udgift skal bestyrelsen derfor medtage i købsaftalen udover
vurderingsprisen – såfremt beløbet ikke på anden måde allerede er medtaget, se nedenfor. Nedenfor er
beskrevet en række modeller for prisfastsættelse af det kollektive kloakanlæg. Det skal understreges, at det
er foreningen selv, der beslutter de regnskabsprincipper, som den vil anvende. Modellerne nedenfor er
derfor alene vejledende.
• Hvis værdien af det kollektive kloakanlæg indgår i den foreningsmæssige værdi/andelsværdi, vil
værdien af kloakken automatisk være tillagt den maksimale salgspris i vurderingsrapporten. I så
fald er nedenstående modeller ikke relevante.
• Kontant indbetaling af etableringsudgiften til kollektive kloakanlæg, inkl. tilslutningsafgift kan
lægges oven i den maksimalt tilladte salgspris i købsaftalen. Evt. minus afskrivning, hvis foreningen
afskriver på sit anlæg.
• Har medlemmet optaget lån udenom foreningen til betaling af etableringsomkostningerne,
behandles de på samme måde som kontant indbetaling.
• Har medlemmet optaget lån kautioneret af foreningen til betaling af etableringsomkostningerne,
behandles det på samme måde som kontant indbetaling – dog skal foreningen sikre sig, at lånet
indfries ved salg.
• Udgiften til hel eller delvis indfrielse af haveloddens andel af et fælleslån kan lægges oveni den
maksimalt tilladte salgspris – evt. med fradrag af afskrivninger, hvis foreningen afskriver på
anlægget. (Ved kommunale lån overtager køber typisk den resterende del af haveloddens andel af
lånet, og det er derfor alene den del af lånet, som er indfriet, som kan tillægges den maksimalt
tilladte salgspris)
• Hvis foreningen har sparet op i en årrække inden kloakeringen finder sted, så tæller det opsparede
beløb med som ”kontant indfrielse”, afhængig af hvordan foreningen har bogført opsparingen.
• Afskrivning på kloakanlægget afhænger af den regnskabspraksis, som foreningen har valgt. Hvis
man har aktiveret sin kloak og aflægger regnskab efter årsregnskabsloven, så er der pligt til at
foretage afskrivninger over aktivets levetid, dog max 50 år. Aflægger foreningen regnskab efter
andre principper, kan man undlade afskrivning
Med venlig hilsen
Ditte Jensen
Direktør, cand.jur.
Tove skrev den 7. august 2018 kl. 20:12:
Kære Bestyrelse i Bakkevang.

Jeg har forsøgt at danne mig et overblik over hvordan min privat økonomi ser ud, når vi har afsluttet kloakeringen. Her kom jeg på lidt af en opgave, da der er flere individuelle modeller til finansiering af vandrør.
Men det der overrasker mig og som jeg for så vidt også er uforstående overfor, er at jeg/vi(?) kun har indbetalt 360,-kr til teknisk konto i april, hvilket svarer til 60,- kr. pr måned.
Jeg har ikke set noget forslag på generalforsamlingen der skulle ophæve nedenstående nævnte tidligere vedtagne beslutninger.
Hvad betyder det, er det en fejl? Betyder det at vi får en ekstra opkrævning i oktober?

I forbindelse med kloakering påbegynder vi en opsparing. På generalforsamlingen beslutter vi med virkning fra maj 2016 at kontingent stiger 50 kr. pr. måned.
På generalforsamlingen i 2017 vedtages det af generalforsamlingen at der sker en stigning på 100,- kr. pr måned til henlæggelse til kloakering og vandrør i alt 1200,- kr. årligt. Generalforsamlingen ved tager også en kontingentstigning på 1200,. kr. i 2018 stadigvæk til henlæggelse til kloakering og vandrør. (læs referat 2017) Det vil sige, at vi nu henlægger 260,- kr. pr. måned. I forvejen henlagde vi 120,-v kr. årligt.

Men så kan jeg i bestyrelsens projektbeskrivelse nederst på side 3 læse at bestyrelsen vil opkræve 300-350 kr. månedligt fra 2019.

Jeg synes bestyrelsen skylder os en forklaring. Vi skal være tilmeldt PBS og vi vedtager en gradvis opsparing på generalforsamling 2017, hvilket jeg i hvert fald har en forventning om sker automatisk. Jeg er ikke blevet orienteret om at jeg skal indbetale ca. 4000,- kr årligt, som et engangsbeløb fra 2019.

Dette er ikke i overensstemmelse med tidligere generalforsamlingsbeslutninger, hvor vi netop påbegyndte en opsparing til første afdrag i maj 2019.

En sidste ting ”§5.1, At såfremt bestyrelsen ønsker at bruge et større engangsbeløb eks. fornyelse af legeplads skal det først vedtages af generalforsamlingen inden det medtages i budget.” Grunden til jeg nævner det, er at jeg i et nyligt referat har læst at bestyrelsen har afsat 48.000,- kr. til en fest i 2019.

Åbyhøj den 7. august 2018
Tove Kjer-Jensen
PH skrev den 25. juli 2018 kl. 18:19:
Fortsat god sommer!
Inge Marie Olsen (Mie) skrev den 13. juli 2018 kl. 13:28:
IS-biksen holder åbent i denne week-end med vikar (Mie).
Tove Jensen skrev den 9. juli 2018 kl. 22:30:
Hvem har ansvaret for kommunikationen om hvornår, og hvilke veje der kan forventes lukket i forbindelse med gravearbejdet/kloakeringen?
Jeg ser lige pludselig tre mænd stå og snakke/pege ude foran min havelåge som de ovenikøbet har lukket. Jeg går ud til dem, og de fortæller at de skal igang med at grave nu. Jeg siger at det kan ikke,lade sig gøre, da jeg har håndværker som skal have adgang med bil de næste par dage. Efter lidt snak frem og tilbage, finder de ud af, at det godt kan vente til onsdag.
Jeg ved jeg ikke er den eneste, hvor der har været problem i forhold til håndværker.
Derfor undrer jeg mig over at vi som medlemmer ikke bliver orienteret om hvor man er henne i graveprocessen. Jeg ved at man i andre haveforeninger har haft en plan slået op på hjemmesiden så man nogenlunde kunne følge arbejdet rundt om i den enkelte forening. Det var også den melding vi fik fra Henning Skaarup på GF 2015.
Tove Kjer-Jensen
PH skrev den 30. juni 2018 kl. 23:47:
Er der nogen der ved hvordan et shelter tæller med i m2 på matriklen?
Og hvad med placering?
PH skrev den 30. juni 2018 kl. 11:26:
🎵 Det er sommer, det er sol og det er...nåhja lørdag 🎵

Isbiksen er åben kl. 15.00-16.00 både i dag og i morgen.

Vi ses 😎

PH skrev den 26. juni 2018 kl. 16:38:
Er der nogen som kan skaffe mig 3-4 paller (helst gratis og uden for meget splint)
Jeg skal bruge dem til at sove udendørs på - lige nu!

😃
Pernille Bruun skrev den 22. juni 2018 kl. 21:29:
GRØN CONTAINER !
Lørdag den 23.6 og søndag den 24.6 er den grønne container åben fra kl. 10 - 16 på parkeringspladsen ved Begonia og Lupinvej. Kun haveaffald og ikke for store grene, sten og jord.
PH skrev den 22. juni 2018 kl. 17:15:
Opdateringer her:
Bestyrelsen konstituering
Referater
Forretningsorden
PH skrev den 22. juni 2018 kl. 11:40:
Er bestyrelsen helt holdt op med at holde møder, eller har man bare droppet at offentliggøre referater?

/PH
PH skrev den 16. juni 2018 kl. 14:07:
Vejret er aldrig for dårligt til isspisning!
Så heldigvis smækker isbiksen garagedørene op kl. 15.00

Man kan måske også finde et gammelt spil man kan banke bedstefar i, et puslespil eller en bog man kan tage med hjem til regnvejrseftermiddagshygge 🌧

Vi ses!

PS! i dag sælger vi is MED PARAPLY to eat here 😎
PH skrev den 15. juni 2018 kl. 15:41:
Jeg har alt for mange agurker på én gang.
Kom forbi Bellisvej 3 og få del i dagens høst 😃
Pernille Bruun skrev den 14. juni 2018 kl. 19:36:
Til Tove mfl.
Ang. Sct. Hans.
Vesterled har desværre ikke kunne medvirke i år.De kæmper pt. Med både kloakering og en ny bestyrelse med mange gøremål. Ved Sct. Hans mødet i mandags var der således kun en person fra Vesterled og to, incl. mig selv, fra Bakkevang. Hvilket jo i sig selv siger noget om viljen til det frivillige arbejde. Flere af jer fik derefter besøg af Didde og jeg. Vi konstaterede at der ikke var meget liv i de små haver og desuden havde medlemmerne sagt ja til andre sammenkomster den aften, da det jo er en lørdag og derfor naturligt at der bliver holdt arrangementer i de fleste familier.
Vi er desuden stadig en ny bestyrelse og med nye medlemmer både her og i haverne er det ikke alle der er bekendt med traditioner og “ plejer” i foreningen. Det vil vi bestemt rette op på i fremtiden.
Det overrasker således også mig, at vi må aflyse. For jeg har altid kunne holde Sct. Hans her i Bakkevang. Trods mange spildte kræfter er jeg bestemt indstillet på at dette er første og sidste år vi må aflyse. Næste år bliver det forhåbentlig nemmere. Gid sommer mvh. Pernille
Tove skrev den 14. juni 2018 kl. 15:48:
Jeg kan læse; "Skt Hans aflyses på grund af manglende tilslutning"
Det har jeg svært ved at forstå, da der altid, i den tid jeg har haft have herude, været en stor opbakning, og i de sidste par år også med deltagelse fra Vesterled. Så rettelig handler det vel om tilslutning og deltagelse i planlægning og afvikling. Og ja der er lidt ekstra arbejde til bestyrelsen. Men tidligere stod bestyrelsen alene sammen med ægtefæller for arrangementet.
I de sidste par år har det været aktivitetsudvalget/(bestyrelsen) der sammen med enkelte frivillige fra henholdsvis Vesterled og Bakkevang, der har stået for det praktiske samt planlægningen m.v.
Vi skal huske på, at eftersom vi har en stor udskiftning, er der mange nye lejere der ikke har kendskab til hvordan foreningen
fungerer og derfor lige har brug at se tingene an. Vi må passe på Bakkevang og dens historie.
God sommer
PH skrev den 14. juni 2018 kl. 8:31:
Hej Thilde

Kan du forklare logikken for mig så?
Fælleshuset er #305, mens #309 er Akelajevej 60 - ifølge Oversigtskortet
😳
Thilde skrev den 14. juni 2018 kl. 8:02:
Hej Ph. Er det muligt du vil rette oplysningerne om storskrald. Afhentning stedet skal være Haveforeningen Bakkevang 309.
Jeg har moklet lidt rundt inden det logiske gik op for mig.
Pernille skrev den 12. juni 2018 kl. 13:23:
Orange område holder lugedsg på lørdag den 16.6 kl. 10,00, der skal klippes hæk !
Der er mødepligt i flg. Vedtægterne !
Inge Marie Olsen (Mie) skrev den 10. juni 2018 kl. 18:40:
RØDT OMRÅDE; Husk det er på lørdag den 16. juni kl. 10.00, at der skal klippes hække. Håber (som altid) at se rigtig mange.😛
PH skrev den 6. juni 2018 kl. 13:37:
Jeg har lige set en rotte! marchere op ad min havegang, i fuld sol og med høj haleføring - FØJ!
Jeg ringer straks til Århus Kommune i morgen.

Århus Kommunes Rottebekæmpelse

Jeg håber alle som oplever dette, gør det samme

/PH