Vand- og spildevand

Kommissorium for Vand- og Spildevandsudvalg

  • Vand og Spildevandsudvalget er nedsat med det formål, at varetage kommunikation med myndigheder og entreprenører i forbindelse med den kommende kloakering samt for at varetage løbende problemstillinger i forhold til vandledningerne i området, herunder åbning og lukning af vandet. Desuden vurderer udvalget også problemstillinger i forhold til grundvand og overfladevand i området.
  • Udvalget sammensættes af 4-6 medlemmer af HF Bakkevang, som har viden inden for fagområdet. Tovholder for udvalget skal være et medlem af haveforeningens bestyrelse. Tovholder indkalder til møder og varetager udarbejdelse af referat.
  • Det er til enhver tid foreningens medlemmer, der på generalforsamlingen vedtager hvorvidt udvalgets medlemmer tildeles et vederlag for deres arbejde.
  • Udvalget kan træffe beslutninger i sager af mindre betydning, men udarbejder ellers henstillinger til foreningens formand og bestyrelse, der herefter tager stilling til henvendelsen.
  • Beslutninger samt indstillinger til bestyrelsen træffes i fællesskab i udvalget.
  • Udvalget mødes efter behov.

HF Bakkevang, 27-05-2015