Vandregulativ

  1. Medlemmerne opfordres til at spare på vandet, både af hensyn til den fælles økonomi, men også af miljømæssige hensyn.
  2. Vandanlægget til og med stophanen i jorden tilhører foreningen, og vedligeholdes af foreningen. Øvrige vandinstallationer i haven er medlemmets eget ansvar.
  3. Medlemmerne er ansvarlige og pligtige til at erstatte eventuel forvoldt skade på foreningens vandanlæg.
  4. Alle reparationer på vandanlægget skal udføres af autoriserede fagfolk.
  5. Bestyrelsen skal ændre forbrugsprisen i henhold til Aarhus vands takster
  6. Alle uregelmæssigheder skal omgående meddeles bestyrelsen, så man undgår unødigt vandspild.
  7. Der åbnes for vandet i slutningen af marts måned (Stophanen skal være lukket 1. marts) og der lukkes for vandet i slutningen af oktober måned. Når bestyrelsen åbner for vandet, og herved opdager åbne haner eller sprængte rør, har generalforsamlingen givet bemyndigelse til, at hængelåsen må klippes på låste havelåger. Der ydes ikke erstatning for låsen.
Marts 2013