Vedrørende vandskade

Har du været uheldig, dit vandrør er sprunget i frosten, eller er du kommet til, at grave et vandrør over, så luk din stophane!
Kræver udbedring af skaden, at der skal lukkes for vandet skal du kontakte formanden/kvinden 29670509 eller et andet bestyrelsesmedlem. Det gælder også hvis du har problemer med stophane.
I henhold til vandregulativ er du ansvarlig for de skader du laver på foreningens vandanlæg som er til og med stophanen. Øvrige vandinstallationer i haven er medlemmets eget ansvar, også at sørge for at stophanen er lukket ved åbning af vand i marts måned.
Hvis du får brug for en blikkenslager kan vi henvise til foreningens blikkenslager på 86784833. Dette er dog for egen regning.