Nyhedsbrev september 2016

    Nyhedsbrev september 2016.

Hvor blev den af, den danske sommer? Første søndag i september og på vej ind sensommeren, hvilket også betyder at høsten af havens afgrøder er i fuld gang. De sidste frugter skal plukkes, og enkelte blomster pryder stadig haven med deres smukke farver. Kort sagt kolonihavelivet trappes langsomt ned, men forinden afholder vi jo årets høstfest den første søndag i oktober.

 

Traditionen tro afholdt vi Sankt Hans sammen med Vesterled og i år havde vi også sendt en invitation til Fritiden. Og på trods af at vejrguderne ikke var venlig stemt, men i den grad åbnede for sluserne på klokkeslaget for tænding af bålet, afholdt det ikke ”kolonisterne” i at møde op. Teltet blev fyldt til bristepunktet, båltalen blev holdt stående på bordet under teltdugen. Da Camilla Fabricius sluttede sin tale brød solen frem og bålet blev tændt, og folk samledes rundt om flammerne og istemte midsommervisen. Det var en rigtig hyggelig aften hvor mange mødte op og støttede arrangementet.

Den efterfølgende lørdag blev der afholdt Bakkefestivang = vores egen lille musikfestival. Her var forskellige musikgenre repræsenteret og der var musikere på scenen uafbrudt fra kl. 14.00 til kl. 23.00. Igen var aftalen med vejrguderne ikke helt på plads, dog var det først sidst på eftermiddagen at vejret blev totalt ustabilt for til sidst at ende ud med store regnbyger. Udover at få en gratis musikoplevelse, var der en kaffebod hvor det var muligt at købe og nyde en kop kaffe med lækre hjemmebagte kager. Senere blev der tændt op i grillen.

Igen blev arrangementet godt besøgt i løbet af dagen og aftenen, og vi skylder alle sammen, at sige tak til de frivillige der gjorde det muligt at afvikle to vellykkede arrangementer.

 

Bestyrelsen har været på havevandring, og vi havde som annonceret, focus på foreningens hække, og vi fik nogle gode snakke på turen. I det store og hele var der få bemærkninger, de fleste havde klippet hækken. Der er enkelte hække hvor højden er blevet påtalt, og hvor vi forventer at hækken bliver klippet ned til max. 1,6 m inden 1. oktober. Enkelte havelejere har modtaget et brev om manglende pleje af deres have, vi har efterfølgende kunnet konstatere at vores henvendelse har hjulpet. Igen skal vi huske på, at vi har forskellige normer for hvordan en have skal se ud. Dog skal man selvfølgelig være opmærksom på og overholde sine forpligtigelser i forhold til sin nabo, få klippet fælles hæk og luge ukrudt under og i hækken. Hvis du er i tvivl om I er enige, så inviter naboen til en snak og få afstemt forventningerne.

 

En anden og lidt mere alvorlig sag er, at jeg fredag formiddag fik en opringning om, at dækslet på brønden ude foran køkkenet var ”løftet” af. Jeg aner ikke hvorfor og hvad formålet har været eller hvem der kan finde på det. Udover at det er ubehageligt, så er det jo farligt! Tænk på børnene der færdes heroppe. Jeg håber ikke det gentager sig.

 

Bestyrelsen og foreningen er blevet udfordret i forhold til parkering af trailer. Der er et par enkelte havelejere som ikke har et ønske om at efterkomme bestyrelsens anmodning om at parkere deres trailer på den anviste p-plads. Vi har modtaget henholdsvis mundtlig og skriftlig klager som vi har viderebragt til ejerne af trailerne, dog uden at blive imødekommet.

Vi har drøftet problematikken i bestyrelsen, og har besluttet at foreningen i første omgang er villig til at indkøbe en fælles trailer, det kræver blot at der findes en administrator til ordningen. Bestyrelsen vil udarbejde et regelsæt til vedtagelse på den kommende generalforsamling, og i yderst konsekvens kan der blive tale om et lejemål af en p-plads med forpligtelser.

 

På grund af de nye vurderingsregler hvor der skal foreligge en ibrugtagningstilladelse til en bebyggelse på mere end 40 m2, har det været en blandet oplevelse som har udfordret bestyrelsen og vurderingsudvalget. Det har affødt at salgsprocessen har trukket ud og at tre huse skal omvurderes. Uanset hvad der står i ens papirer, skal man måle og tegne sine bygninger op såfremt man ønsker at sælge, og herefter komme op på kontoret. Såfremt man ønsker at få en ibrugtagningstilladelse samt få sit hus lovliggjort gælder samme procedure.

Husk at såfremt du har planer om at sælge dit hus i indeværende sæson skal du sige dit lejemål op senest 1. oktober.

 

Jeg ved ikke hvad jeg skal mene, og hvad intentionen med anmeldelsen er? Men sagen er, at vores lille interne isbiks er blevet meldt til fødevarestyrelsen. Jeg ved at et enkelt eller to medlemmer har påpeget, at vi har fødevare i garagen, dette har vi ikke set noget problem i, hvilket det heller ikke er!

På baggrund af en anmeldelse har fødevarerejseholdet lørdag den 3. september aflagt et uanmeldt besøg i isbiksen. De kunne konstatere at der udelukkende sælges is, at omsætningen er 2000,- kr., at der kun sælges i weekenden, og åbningstiden er 1 time henholdsvis lørdag/søndag. På baggrund af disse oplysninger, vil Styrelsen vurdere om det kan betragtes som lejlighedsvis salg.

Såfremt det ikke er lejlighedsvis salg, kommer det til at koste foreningen dyrt, da vi skulle have været registreret inden opstart. Problematikken er ikke være end, at vi kan lade os registrere hos Styrelsen.

Jeg er fuldt ud opmærksom på, at det absolut ikke behøver at være en der har have i vores haveforening, og eftersom der er aktindsigt, modtager vi oplysninger på den der har indgivet anmeldelsen. Det giver os mulighed for at tage en snak efterfølgende.

Uanset hvad intentionen er, og hvem der har foretaget anmeldelsen, ønsker og arbejder bestyrelsen på at være dialogorienteret. Derfor undrer det mig, at såfremt anmelderen/anmelderne sidder inde med en viden, ikke har delt den med bestyrelsen, så vi kunne have rettet op på fejlen.

Tja… sådan er foreningslivet også, nu glæder vi os til at se jer til den kommende høstfest, planlægning af aktiviteter er i fuld gang og vi håber at vejret er med os igen i år.

 

På vegne af bestyrelsen

Tove Kjer-Jensen

Forkvinde

NB: Husk at der vil være en container til have og hækaffald, har man større grene skal de klippes mindre og smides i til sidst.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.