Der lukkes for vandet søndag den 4.11.2018 kl. 10.00

.

Nedenfor opsummering af hvad I skal gøre – og gode råd inden vinteren..

Vinterklargøring af kolonihavehuset – efter lukning af vandet.

Frostsprængte vandrør, det er alle havehusejeres skræk, kan undgås med simple forholdsregler

Når bestyrelsen har meldt lukning af vand, skal i ud og åbne for stop- og vandhanerne. I det store system åbnes der for taphaner, så vandet kan løbe af systemet, hvis i har åbnet for jeres stop- og vandhaner. Efter ca 14 dage lukkes for aftapningshanerne i det store system.

(Til foråret skal i ud og lukke for stophanen omkring den 1. marts måned, inden vandåbning)

Alle vandhaner i huset bør stå åbne i løbet af vinteren, så anlægget ved huset bliver tømt for vand. Når der ingen vand er i rørene, er der mindre risiko for frostsprængninger.

I bør også sørge for, at termostatstyrede blandingsbatterier, der konstant indeholder vand, skal afmonteres. Eventuelle vandvarmere tømmes ligeledes for vand.

De gode råd

  • Efter der er meldt lukning af vand fra bestyrelsen –
  • Åbn for stophanen og vandhanerne for at tømme rørinstallationer for vand
  • Tøm vandvarmeren for vand
  • Afmonter termostatstyrede blandingsbatterier, der konstant indeholder vand

Husk også

  • At fjerne blade fra tagrender, at efterse taget for revner og at få udbedret fejl og mangler, så regn- eller tøvand ikke løber over og trænger ind i huset og forvolder skade
  • At tjekke om træerne er syge, rådne eller har løstsiddende grene. Træer kan udgøre en fare for dit eget eller naboens hus, hvis de vælter ved en kraftig storm. Hvis du som havehusejer ikke fører tilstrækkeligt tilsyn med dine træer, kan du gøres erstatningsansvarlig for skaderne på naboens havehus
  • At efterse om udendørs lamper og antenner hænger fast
  • At få nogen til at kigge efter huset, når det står tomt
  • Husk – at i år skal man ikke låse havelågen, Danjord skal have mulighed for at komme ind i haven…..

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.