Ekstraordinær Generalforsamling d. 28. september

Haveforeningen Bakkevang

Clematisvej 40

8230 Åbyhøj

Mail: bakkevang@gmail.com                                                                                    Åbyhøj den 18.09.2017

 

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling

Torsdag den 28. september 2017. kl. 19.00.

Sted:  Viby Bibliotek, Skanderborgvej 170, 8260 Viby J.

 

Dagsorden:

 1. Velkomst v Kurt Helgesen
 2. Valg af dirigent
 3. Behandling af bestyrelsens indstilling til ny formand
 4. Afstemning

 

Haveforeningen Bakkevang skal have ny formand efter Tove Kjer-Jensen har valgt at trække sig fra formandsposten i august 2017.

Næstformand Kurt Helgesen opstiller og er på valg for ny formand, indtil næste ordinære generalforsamling i foråret 2018.

______________________________________________________________________________________

 

Haveforeningen Bakkevang

Clematisvej 40

8230 Åbyhøj

Mail: bakkevang@gmail.com                                                                             Åbyhøj den 18.09.2017

 

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling

Torsdag den 28. september 2017 kl. 19.30

Sted:  Viby Bibliotek, Skanderborgvej 170, 8260 Viby J.

 

Dagsorden:

 1. Velkomst v Kurt Helgesen
 2. Valg af dirigent
 3. Behandling af bestyrelsens forslag til fremtidig vandløsning i haveforeningen herunder finansiering. Fremlæggelse og gennemgang ved Kurt Helgesen.
 4. Afstemning

Bestyrelsens forslag til fremtidig vandløsning i haveforeningen Bakkevang, herunder finansiering.

Danjord har givet tilbud på udskiftning af alle vandrør i hele haveforeningen, hvor ingen gamle vandrør genanvendes, frem til vandbrønd i kolonihaven.

Danjord udfører gravearbejde i hver kolonihave med opsætning af vandbrønd, indenfor hækken, med digitalt måleur og stophane i frostfri dybde.

Tilslutning herfra og ind til huset skal udføres for egen regning af autoriseret og godkendt vand- og kloakmester.

Danjord’s tilbud på ca. 15.700 kr per havelod dækker:  Nye vandrør i haveforeningen afsluttende med vandbrønd, stophane, godkendt digital vandmåler.

Finansiering: Der tages 200.000 af egenkapitalen, derudover er der opsparet 354.000 på ekstra indbetaling til vandrør ved udgangen af 2017.  Resten lånefinansieres med et lån i Arbejdernes Landsbank hvor lånebehovet vil være ca. 2.100.000. Ekstra indbetaling til vandrør i 2018 på ca. kr. 202.000 henlægges til uforudset udgifter.

 

Hvorfor nyt vand?

Haveforeningens vandledninger er udtjente og utidssvarende.

Vandledningerne ligger ikke i frostfri dybde, og der er utallige eksempler på vandspild som følge af lækager.

Flere hovedstophaner er ude af funktion ved åbning af vandet.

Der er store udsving i vandforbruget, det skyldes sandsynligvis utætheder i vandledningerne.

Vi betaler ca 20 kr per m3 vand i dag. Denne pris vil stige, med vandafledningsafgift, til ca 47,00 kr. per m3.

Vi hæfter i dag solidarisk for vandforbruget.

Hvis vi vælger at få etableret nyt vand:

Hver have vil få sit eget vandur med stophane i frostfri dybde og der vil blive afregnet individuelt – der betales således kun for det vand du selv forbruger.

Vælger vi at fremtidssikre vores vand, vil der kunne lægges nye vandledninger i samme udgravninger som kloakkerne, og der skal således kun graves en gang, hvor Danjord efter bedste evne reetablerer efter gravearbejdet.

____________________________________________________________________________________

 

BEMÆRK!

Der er tale om to generalforsamlinger i umiddelbar forlængelse af hinanden!

 

 

2 kommenterer

 1. Jeg kommer til generalforsamlingen
  Håber på at få kendskab til hvad den nye formand står for
  Og hvorfor han gerne vil være formand
  Og hvad vil han gøre for at vore foreningen g kan blive bedre

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.