Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018

Fredag den 13. april kl. 19.00
På Viby Bibliotek, Skanderborgvej 170, 8260 Viby J.

Der arrangeres fælles spisning fra kl. 18.00 – med servering af smørrebrød.

Ønsker du at deltage i spisningen, skal der tilmeldes senest tirsdag den 2. april.

Tilmelding på: bakkevang@gmail.com, eller til telefon 2967 0509 hvortil der sendes en SMS eller indtales en besked med angivelse af havenummer, navn og antal deltagere.

Der kan deltage 2 medlemmer fra hver have.

Dagsorden:

1. Velkomst v/ formand Kurt Helgesen

2. Valg af dirigent , referent og stemmeudvalg

3. Bestyrelsens beretning v/Kurt Helgesen

4. Årsregnskab 2017 v/regnskabsfører Hans Jørgen Jensen samt kasserer Lisbeth Søndergaard.

5. Orientering fra vand- og kloakudvalg v/Kurt Helgesen

6. Indkomne forslag – 2 indkomne forslag

7. Forslag til vedtægtsændring – 1 indkommet forslag

8. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2018

9. Valg af formand for 2 år. Kurt Helgesen genopstiller.

10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er PH og Marbel. (genopstiller ikke). Pernille opstiller til valg (Pernille blev valgt som suppleant i 2017). Tine opstiller.

11. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. Pernille er indtrådt i bestyrelsen, Thilde genopstiller ikke.

12. Valg af revisor for 2 år. Carsten er på valg.

13. Valg af revisorsuppleanter for 1 år.

14. Valg af 2 medlemmer til vurderingsudvalg for 2 år – Leif genopstiller.

15. Eventuelt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.