VELKOMMEN TIL HAVEFORENINGEN BAKKEVANG

HUSK

Generalforsamling 2017
fredag d. 10 marts
Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 31. januar

Kontakt

Formand: Tove Kjer-Jensen
Bakkevang@gmail.com
tlf: 29 67 05 09
telefontid/mail: mandag kl. 18-19

Kontortid

Almindelig kontortid er lukket ned for vinteren
Se formandens tlf.- & mailtræffetid
Vi ses til foråret!