Byggeri

Skal du bygge nyt eller bygge til, så mål selv dit hus op!

 • Du kan ikke regne med de mål, der står i dine gamle købspapirer.
 • Alt nybygget skal godkendes og genopmåles af kredsen.
 • Man kan let komme til at overbebygge, hvis man kun går ud fra de mål, der står på papiret.
 • Mål dine eksisterende bygninger op, og lav derefter byggetegninger.
 • Når der måles op til ibrugtagningstilladelse, så måles alle bygninger, ikke kun den nye.
 • Alle bygninger på din grund udgør det samlede areal.
 • Skal du have noget gammelt godkendt efter de nye regler, så skal du også søge om byggetilladelse. Du søger så at sige om lov til at have det, du allerede har.
 • Alt forløber på samme måde som ved ansøgning om nybyg/tilbyg, der er bare ikke en byggeperiode.
 • Husk, at det betyder, at du skal overholde de krav der er, og du skal derfor sørge for, at haven er lovlig inden de kommer og måler op, og udsteder ibrugtagningstilladelse.
 • Og ja, det gælder også selvom du har overtaget haven med disse ulovligheder. Det er dig som husejer og havelejer, der skal sørge for, at dit havelod opfylder de krav og regler, der er i foreningen.
 • Det betyder til gengæld, at man får et par m2 foræret, som I ikke har betalt for, da der nu kan godkendes helt op til 50 m2.

Legehus.

Det er ikke nødvendigt med en byggeansøgning til et legehus så længe følgende overholdes:

Legehuset må maksimalt være på 4 m2 (inklusive eventuel terrasse) med en maksimal højde på 2,2 m.  med minimum 30 graders hældning og minimum 1 m. fra skel. Legehuset skal stå løst funderet eventuelt på fliser. Kan dog forankres på disse.