Bestyrelsen mm.

Funktion Navn Mail Tlf
Formand
Køb/salg af haver
Vand og kloak
Kontakt: bank, off. myndigheder og kredsen
Kurt Helgesen (have 201)Send mail til bakkevang@gmail.com for aftale i kontortiden bakkevang@gmail.com 29670509
Næstformand
Køb/salg af haver
Kontakt: Affald/varme
Vurderingsudvalg
Fikserudvalg
Troels Norbert (have 177) affald.bakkevang@gmail.com
Kasserer
Køb/salg af haver
Dagligt driftsregnskab
Venteliste
Kontakt: bank og revisor
Bestyrelses-/kontormøder
Anders Heegaard (have 313) kasserer.bakkevang@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Udlejning af Fælleshus
Ane Kjær (have ) f.hus.bakkevang@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Kontakt: vejformænd
Fikserudvalg
Keld (have 236)
Bestyrelsesmedlem Marbel (have 238)
Bestyrelsesmedlem
Kontakt: hjemmeside
Morten Daugaard (have 277)
Suppleant Liva (have 228)
Suppleant Lotte Winther (have 207)
Interne Revisorer Carsten Petersen (have ?)
Lene Mortensen (have 190)
Revisorsuppleant Lotte Winther (have 207)
Formand for Vejformænd Pernille Bruun (have ?)
Vurderingsformand Susanne Winther (have ?)