Bestyrelsen

 

Funktion Navn Mail Tlf

Formand

Vand og spildevand

Veje og Fællesområder

Kurt Helgesen (have 201)

(på valg 2020)

Telefontid/mail:  Mandag kl. 18.00-19.00

bakkevang@gmail.com

vej.bakkevang@gmail.com

 29 670509
Kasserer

Lisbeth Søndergaard Nielsen (have 199)

(på valg 2019)

kasser.bakkevang@gmail.com
Fælleshuset

Pernille Jørgensen (have 169)

(på valg 2020)

f.hus.bakkevang@gmail.com
Bestyrelsesmedlem

Tine Meyer Knudsen, (have 148)

(på valg 2020)

Næstformand

Anders Bruun Heegaard, (have 313)

(på valg 2020)

Sekretær

Lis Pedersen, (have 289)

(på valg 2019)

Bestyrelsesmedlem

Troels Nobert, (have 177)

(på valg 2019)

Suppleanter  Anders Duus Pedersen, (have188)
Ulrika Guldbæk Adams, (have 181)

(på valg 2019)

Intern Revisor

Carsten Petersen

(på valg 2020)

Revisorsuppleant

Mehdi Zamini, (have 298)

(på valg 2019)

 Kontoret holder åbent torsdage i ulige uger kl. 17.00-18.15 – Haveforeningen Bakkevang, Clematisvej 40, 8230 Åbyhøj

Webmaster: PH (have 265), hfbakkevang@gmail.com