Bestyrelsen

Funktion Navn Mail Tlf

Formand

Vand og spildevand

Veje og Fællesområder

Kurt Helgesen (have 201)

(på valg 2020)

Telefontid/mail:  Mandag kl. 18.00-19.00

bakkevang@gmail.com

vej.bakkevang@gmail.com

 29 670509
Kasserer

Asta Ravn (have 202)

(på valg 2021)

kasser.bakkevang@gmail.com
Fælleshuset

Pernille Jørgensen (have 169)

(på valg 2020)

f.hus.bakkevang@gmail.com
Bestyrelsesmedlem

Tine Meyer Knudsen (have 148)

(på valg 2020)

Næstformand

Anders Bruun Heegaard (have 313)

(på valg 2020)

Bestyrelsesmedlem

Uffe Egebjerg (have 274)

(på valg 2021)

Bestyrelsesmedlem

Troels Nobert, (have 177)

(på valg 2021)

Suppleanter Sidsel Særmrk (have196)
March Andresen (have 210)

(på valg 2020)

Interne Revisorer

Carsten Petersen (have ???)

(på valg 2020)

Lene Mortensen (have 190)

(på valg 2021)

Revisorsuppleanter

Mehdi Zamini, (have 298)

(på valg 2020)

 Kontoret holder åbent torsdage i ulige uger kl. 17.00-18.15 – Haveforeningen Bakkevang, Clematisvej 40, 8230 Åbyhøj

Webmaster: PH (have 265), hfbakkevang@gmail.com