Betalingsoversigt

Listen revideres og fremlægges hvert år på generalforsamlingen.

Gebyrliste 2019

Ventelistegebyr 200,-
Havesalg betales af sælger 500,-
Medlemskontingent betales af køber 500,-
Vurdering af kolonihave- og hus 1060,-
Anke af vurdering – betales til Aarhus kredsen 1386,-
Byggeansøgning – betales til Aarhus kredsen 750,-
Byggesyn – betales til Aarhus kredsen 250,-
Trailerbevis 100,-
Bod for manglende pligtarbejde 200,-

Disse beløb bliver opkrævet ved efterfølgende opkrævning af haveleje:

Alle haveejere skal være tilmeldt PBS.

Gebyr for manglende tilmelding til PBS 100,00 kr.
Manglende lukning af stophane ved åbning af vand 300,00 kr.
Forsinkelse af haveleje 150,00 kr.

Foreningshus leje

Leje 600,-
Depositum 600,-

Foreningsmæssig værdi vedtaget på generalforsamlingen 10.04.2019 : kr. 13.285,44.