Betalingsoversigt

Listen revideres og fremlægges hvert år på generalforsamlingen.

Vurdering af haver til salg/overdragelse m.m.* 1060,00 kr.
Ankevurdering til  Kredsen.* 1386,00 kr.
Opnotering på ventelisten- kalenderår 200,00 kr.
Havesalg, omkostninger vedr. salg, betales af sælger 500,00 kr.
Havesalg, indmeldelse i foreningen, betales af køber 450,00 kr.
Gebyrer 2014
Ved betaling med girokort opkræves et gebyr på 100,00 kr.
Ved åbning af vandet, og vandet løber og medlemmet ikke er tilstede i haven, opkræves et gebyr 300,00 kr.
Er lejen eller anden pligtig pengeydelse ikke betalt rettidigt, opkræver foreningen et gebyr for hver forsinket indbetaling på 150,00 kr.
Den foreningsmæssige værdi 2015** 4556,00 kr.
Vedtages på kredsen *
Fastlagt på baggrund af foreningens formue- bruges ved salg af haver**
Vedtaget på generalforsamlingen den 19. marts 2014