Færdigmelding af kloak og vand

Krav om tilmelding for at kunne få omkostninger ved tilslutning tillagt vurderingsprisen.

I forbindelse med tilslutningen skal man være opmærksom at arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Kloakmesteren skal færdigmelde kloakeringen til Aarhus Kommune – spildevandsmyndighederne.

Før det er godkendt her, er der ikke en endelig godkendelse. Vi har desværre oplevet at det kniber for kloakmestrene at få lavet færdigmeldingerne, men du skal være klar over, at du ved salg ikke kan få godskrevet værdien af din egen del af kloakeringen vandrørsprojektet, hvis den ikke er færdigmeldt af kloakmesteren.  Fra det er fremsendt til spildevands-myndighederne, går der ca. 14 dage før det ligger på min ejendom. Når det er registreret her, er alt på plads. Du kan anvende link nedenfor, hvor du så under ”vejnavn” skriver Haveforeningen Bakkevang.

www.minejendom.net/

Endvidere er det vigtigt at benytter den officielle adresse, som er ”Haveforeningen Bakkevang” efterfulgt af havenummer. (ikke interne vejnavne)

 

Link indsat til søgning: https://minejendom.aarhus.dk/#/home/SearchAdresse?vejnavn=Haveforeningen%20Bakkevang&ejendomsnummer=