Økonomi

Som alle ved selvsyn kan konstatere, er Danjord godt i gang med at grave nye kloakrør og nye vandrør ned i vores haveforening.

Danjord har sandsynligvis snart været rundt i alle haver, og lavet en aftale med jer om placering af både kloak- og vandbrønd.

Det bliver dejligt når gravearbejdet er fuldført omkring marts 2019.

 

Når Danjord kører ud af området, kommer PostNord med regningerne.

 

Vi har fået lavet en grafisk fremstilling af, hvor meget vi stiger i månedlig omkostning fra 2019.

 

Bemærkning til fremstillingen.

Kloak afregnes af Aarhus kommune, det kommer til at koste ca 350,00 kr pr mdr de næste 30 år.

Aarhus kommune har en hjemmeside med oplysninger om kloak tilslutning og omkostninger.

https://aarhus.dk/borger/bolig-byggeri-og-miljoe/for-grundejere/sommerhuse-og-kolonihaver/kolonihaver/kloakering-i-kolonihaver/skal-min-kolonihave-kloakeres/

 

Vandrør i vejene og til og med jeres vandbrønd, koster et engangsbeløb på enten ca 12.400,00*, eller omkring 75-125** kr per mdr de næste 15 eller 10 år,

* Der kan komme en ekstraregning fra Danjord på op til 10 % af byggesummen ved uforudset arbejde.

**Beregnes endeligt i starten af 2019.

 

Husejerne skal selv betale for tilslutning til installationer i huset. Husk det skal udføres af en autoriseret VVS’er.

Regningen for VVS arbejdet skal kopieres, og afleveres på kontoret, påført havenr og vejnavn og nr.

Vi kan sandsynligvis forvente at få omkostningerne dækket ind ved salg, nogenlunde samme model som anvendes med vores el-installation i dag.

Der kommer mere information i løbet af 2019.

 

Grafisk fremstilling: 

Download (PDF, 169KB)