Om bakkevang

Haveforeningen Bakkevang er en gammel velrenomeret forening, der blev stiftet den 28. oktober 1942. I foreningen er der 167 havelodder. Vi ligger i Gl. Åby og foreningens adresse er: Clematisvej 40, 8230 Åbyhøj.

Foreningen er medlem af Kolonihaveforbundet Danmark, og Aarhus kredsen. Det er kredsen der formelt har indgået en lejekontrakt på H.F. Bakkevangs jord med Aarhus kommune.

Foreningens drift varetages af en bestyrelse på 7 personer.

Til at forestå en vurdering ved salg, er der et vurderingsudvalg på 5 personer.

Til nye lejere

Som ny havelejer i Bakkevang medfører det, at du indgår i et forpligtende samt et socialt fællesskab. Et godt hverdagsfællesskab skal plejes og det gør vi med en hilsen og i mødet med hinanden på havegangen, eller til et fælles arrangement. Som naboer kan vi yde hinanden praktisk hjælp. Vi har alle en værdi for fællesskabet, men det kræver også at man lever op til de formelle forpligtelser, som er nedfældet i et ordensreglement vedtaget på generalforsamling.

Ophold i kolonihaven

Det er tilladt at bo i kolonihaven i ”sommertiden” dvs. den sidste søndag i marts måned og til den sidste søndag i oktober. I vinterhalvåret må man opholde sig i haven 0.7.00 – 21.00, men ikke overnatte. Overnatning i vinterperioden medfører opsigelse.

Fællesarbejde

I løbet af sommeren bliver der indkaldt til fællesarbejde. Foreningens fællesarealer (P-pladser) skal rengøres, og hver lejer hører til et bestemt farvet område. Her har man mødepligt ifølge vedtægterne, har man ikke mulighed for at deltage en enkelt gang, meldes der afbud til vejformanden.

Havevandring

Som lejer er man forpligtet til at klippe hækken samt renholde langs hækken ude på vejen, samt andel af vejen. Haveforeningens hække skal klippes inden Sankt Hans og inden 1. oktober. I den forbindelse vil der blive opstillet en container til hækaffald.

I løbet af sommerperioden går bestyrelsen havevandring og vil påpege manglende vedligeholdelse.

Fælleshuset

Det er muligt for Bakkevangs havelejere at låne fælleshuset til sammenkomster i perioden 1. maj til 1. oktober. Huset reserveres ved at henvende sig til kontaktpersonen i bestyrelsen.

Affald

I haveforeningen er der opstillet en glascontainer. Samt en papirscontainer som udelukkende er til papir. Desuden står der en række skraldespande der kun må benyttes til køkkenaffald. Alt andet affald skal køres på genbrugsstationnen. Har man noget der skal afhentes af storskrald, kontakter man selv og aftaler afhentning. Der sættes en seddel på tingene med oplysning om hvilken have tingene kommer fra.

Opslag

Bestyrelsens informationer til medlemmerne vil foregå via hjemmeside samt ved opslag i opslagsskabene.

Trafik

Børnene og andre skal gerne kunne færdes sikkert i haveforeningen og derfor henstilles der til, at alle overholder hastighedsgrænsen på 10 km.

Denne orientering er kun vejledende, og træder ikke i stedet for vedtægterne og ordensreglementet.

Vi håber du bliver glad for din have i Bakkevang.