Byggeansøgning

Skal du bygge så skal du gøre følgende:  ​

  1. Udfyld en ansøgning om byggetilladelse. Den er i din købsmappe, kan også downloades fra Kolonihaveforeningens Aarhuskreds, eller hentes på kontoret.
  2. Lav de påkrævede tegninger, som står beskrevet i ”byggeretningslinjer”, disse kan også hentes på kredsens hjemmeside. Der skal være mål og placering med mere på tegningerne. Det står beskrevet i byggevejledningen.
  3. Kom på kontoret med dine tegninger og udfyldt ansøgning så gennemgår vi dem for evt. fejl og mangler. Der bliver så skrevet under.
  4. Så kører du ud på Århus Kredsen og enten afleverer eller gennemgår dit oplæg med byggeudvalget. Du betaler for byggetilladelsen derude. Dine papirer kan ikke sendes. Personlig aflevering er den eneste måde at gøre det på. Du kan se åbningstider og adresse på Århus Kredsens hjemmeside.
  5. Nu afventer du, at Kredsens Byggeudvalg gennemgår din ansøgning, godkender den og sender den endelige byggetilladelse til formanden. Når den ankommer, har du en byggetilladelse og kan gå i gang med byggeriet.
  6. Bestyrelsen er forpligtet til at føre tilsyn med dit byggeprojekt, hvilket betyder du vil få besøg. Det er en god ide, at du har dokumentation i form af billeder med mere, hvis du laver støbt fundament (til brug for senere vurdering af huset ved salg). Fotodokumentation er i det hele taget godt for en kommende vurdering, og gem også gerne bilag, boner etc.
  7. Byggeriet skal stå færdig indenfor de i byggevejledningen angivne rammer.
  8. Når byggeriet er færdigt, meddeles dette til bestyrelsen, som giver Kredsen besked – og så afventer vi, at Kredsens byggeudvalg udmelder en dato for besigtigelse og opmåling af byggeriet.

Ibrugtagningstilladelse udstedes og byggeriet er lovligt.

(Byggetilladelse kan downloades fra kredsen hjemmeside her)