Papirer ang havesalg

Havesalg.

  • Køber kontakter formanden, og fortæller at vedkommende vil købe haven. Vi skal have oplyst hvilken pris sælger og køber er blevet enige om. Hertil skal lægges andelsværdien. Løsøre afvikler sælger og køber udenom bestyrelsen.
  • Der skal aftales en dato hvorpå handlen kan finde sted.
  • Når datoen er fundet, skal køber have oplyst kontonummer til foreningens deponeringskonto, hvortil købesummen samt andelsværdien skal overføres til. Lige så snart det er sket, giver køberen formanden/kasseren besked.
  • Sælger skal orienteres om hvordan salget foregår og skal oplyse kasseren hvilken konto vedkommende ønsker pengene overført til. Har sælger et skyldigt beløb til foreningen modregnes dette. Overførslen af pengene vil ske senest tre hverdage efter handlen er underskrevet og indgået.
  • Sælger betaler 800,- kr. i administrationsomkostninger.
  • Køber betaler 800,- kr. i indmeldelsesgebyr.