Bestyrelsen

Funktion Navn Mail Tlf

Formand

Køb/salg af haver

Vand og kloak

Bestyrelses-/kontormøder

Kontakt: bank, off. myndigheder og kredsen

Kurt Helgesen (have 201)

(på valg 2020)

Telefontid/mail:  Mandag kl. 18.00-19.00

bakkevang@gmail.com

vand.bakkevang@gmail.com

 29 670509

Næstformand

Køb/salg af haver

Vurderingsudvalg

Bestyrelses-/kontormøder

Troels Norbert (have 177)

(på valg 2021)

Kasserer

Køb/salg af haver

Dagligt driftsregnskab

Venteliste

Kontakt: bank og revisor

Bestyrelses-/kontormøder

Asta Ravn  (have 202)

(på valg 2021)

ravnasta@outlook.dk

Sekretær

Beslutningsreferater

Informationsdeling på tavlerne

Kontakt til hjemmeside

Indkøb kontorartikler m.m.

Bestyrelses-/kontormøder

Sidsel Særmark (have 196)

(på valg 2020)

Bestyrelsesmedlem

Udlejning af Fælleshus

Kontakt: vejformænd

Fælleslugning

Aktivitetsudvalg

Pernille Bruun (have 169)

(på valg 2020)

f.hus.bakkevang@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Kontakt: Affald/varme

Opsyn: Glas/papir-containere og affaldsområdet generelt

Trailerbooking

Uffe Egebjerg (have 274)

(på valg 2021)

affald.bakkevang@gmail.com

trailer.bakkevang@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Vand og kloak

Anders Bruun Heegaard (have 313)

(på valg 2020)

Suppleanter

March Andresen (have 210)

(på valg 2020)

Interne Revisorer

Carsten Petersen (have ???)

(på valg 2020)

Lene Mortensen (have 190)

(på valg 2021)

Revisorsuppleanter

Mehdi Zamini, (have 298)

(på valg 2020)

 Kontoret holder åbent torsdage i ulige uger kl. 17.00-18.15 – Haveforeningen Bakkevang, Clematisvej 40, 8230 Åbyhøj

Webmaster: PH (have 265), hfbakkevang@gmail.com