Tillæg til lejekontrakt mellem Aarhus kommune og kolonihaveforbundet

Kolonihavehuse på 50 m2.

Tillæg til lejekontrakt mellem Aarhus kommune og kolonihaveforbundet i forbindelse med Aarhus byråds godkendelse af kommuneplan tillæg 56, om at have den maksimale byggemulig for kolonihavehuse fra de nuværende 40m2 til 50m2.

Nye regler/fortolkning:

  1. Med udgangspunkt i luftfoto fra 2014 kan alle huse, som i dag er under 50m2, og overholder alle kolonihaveforbundets byggeregler bortset fra kravet om afstand til skel, blive godkendt. Det eneste der skal ske, er en tegning med opmåling af hus samt øvrige bygninger minus drivhus. Kolonihaveforbundet regelsæt for godkendelse anvendes.
  2. Hvis et hus samt øvrige bygninger er over 50m2 kan det ikke godkendes. Senest ved salg skal der ske en reetablering til 50m2, samt foreligge en godkendelse af byggeriets størrelse. Altså skal der i fremtiden sammen med vurderingen altid foreligge en godkendelse af det samlede bygningsareal inden et salg kan foretages.
  3. Tidligere krav om maks. bebyggelsesprocent på 10% bortfalder.
  4. Tidligere krav om placering af bebyggelsen i den nederste del af haven bortfalder.
  5. Alle fremadrettede tilbygninger skal respektere afstand til skel på 2,5 m og kolonihaveforbundets øvrige byggeregler.