Havesalg

Vejledning i salg af haver.

Medlemmer af haveforeningen som ønsker at sælge, kontakter selv formanden for haveforeningen, og aftaler vurdering af hus og have samtidig underskrives opsigelse af lejemålet.

Vurdering af haven koster aktuelt 1200,- kr. som betales til haveforeningen i forbindelse med opsigelsen.

Formanden kontakter vurderingsudvalget, som herefter aftaler en dato for vurdering med sælger.

Forinden en vurdering finder sted, er det vigtigt, at sælger oplyser vurderingsudvalget om såvel evt. udførte forbedringer som evt. mangler ved kolonihaven.

For at kunne dokumentere sådanne evt. udførte forbedringer vil det være en fordel for sælger at kunne fremvise kvitteringer for købte materialer og udført arbejde. Nogle arbejder vil i forbindelse med vurderingen blive betragtet som almindelig vedligeholdelse og ikke en forbedring.

Som sælger skal man være opmærksom på, at den vurdering som vurderingsudvalget udarbejder ikke nødvendigvis er den salgspris, man kan få for sit kolonihavehus m.v. Der er tale om en maksimalpris, som kolonihavehuset kan sælges til. Hvis der imidlertid ikke er stor nok efterspørgsel efter kolonihavehuse i almindelighed eller sælgers kolonihavehus i særdeleshed, kan man være nødsaget til at sælge til en pris der er lavere end vurderingsprisen.

Når vurderingen foreligger, udleverer vurderingsudvalget resultatet til haveforeningens bestyrelse, som derefter kontakter sælger og videregiver vurderingspapirerne.

Sælger har 2 uger til at acceptere vurderingen, og kontakter herefter formanden for accept. Hvis medlemmet ikke acceptere vurderingen, kan den ankes til kredsen.

Al handel med kolonihavehuse foregår via ventelisten og gennem bestyrelsen.

Handler foregår som hovedregel i sæsonen fra april til og med oktober.

Løsøre.

Til brug for den vurdering som skal foretages i forbindelse med et salg skal sælger udarbejde liste over det løsøre som ønskes solgt.

Som sælger er det vigtigt, at være opmærksom på, at et salg af kolonihavehuset ikke kan betinges af en forpligtelse for køber til samtidig køb af løsøre. Køber kan således afvise, at ville købe løsøre i forbindelse med handlen.