Over hækken

Skriv et nyt indlæg til gæstebogen

 
 
 
 
 
Felter marketer med * skal udfyldes.
Din mail vil ikke være synlig for andre.
Af sikkerhedsgrunde gemmer vi din ip-adresse.
Dit indlæg skal muligvis godkendes af en administrator før den bliver vist.
Vi for beholder os ret til at rette, slette eller ikke at offentliggøre indlæg.
362 indlæg.
Kurt skrev den 4. september 2020 kl. 14:12:
Svar på indlæg om vandafregning.
Fælles vandmåler: Indtil 31 oktober 2019 betalte alle samme beløb - uanset vand forbrug.
Nye målere i haverne: Fra 31 oktober 2019 blev alle havernes nye målere aflæst, og det bliver de igen den 31 oktober 2020.
Hver enkelt have får i november en afregning på havens eget forbrug.
Det er den nye model fremover..
Else skrev den 3. september 2020 kl. 12:46:
Undskyld min trykfejl
Der skal ikke stå onde - nogle
Else skrev den 3. september 2020 kl. 12:42:
Ang: vandaflæsning , har jeg læst i brevet til generalforsamlingen- at der er blevet aflæst vandmåler i Oktober sidste år og så nu
Jeg har fået at vide, at man førs skulle begynde at betale For vandforbrug pr. 1 januar
Da alle i Bakkevang skulle have installeret vand i deres haver ingen 1 januar
Så det skulle være gratis indtil 1 januar 2020
Så nogen skulle betale for vand og onde ventede med ny vand indtil december , og havde det således gratis i det gratis i det halve år
ER DET RIGTIGT SOM JEG LÆSER DETTE
PH skrev den 30. marts 2020 kl. 19:52:
https://stiften.dk/artikel/midt-i-corona-epidemien-det-myldrer-igen-med-rotter-i-aarhus
PH skrev den 30. marts 2020 kl. 19:48:
@Else
Alle, alle, alle, som oplever rotter på matriklen SKAL kontakte kommunen lige med det samme. Det er desværre et stort problem i år pga en meget mild vinter hvor de har fået flere kuld end normalt. Hvis IKKE vi (hver især) gør noget vil problemet bare vokse sig større og større
Else skrev den 30. marts 2020 kl. 19:32:
Rotter
Vi har bare SÅ mange rotter på Irisvej fra nr. 15- til nr.11 -
Nr. 11- Der bor rotterne
Violvej 4 har kontaktet Århus “ Rottefangern DEJLIGT” og der er sat rotte kasser op for 4 dage siden
MEN de løber stadig mellem benene af os, og vi siger pisth , så de kan løbe væk. over til naboen på Violvej
Vores formand siger det er nogle stjerfer, MEN nej der er det ikke- vi sejler i rotter
Hvad SKAL VI DA GØRE !!!!
Irisvej 15
Rotterdam
PH skrev den 9. marts 2020 kl. 19:49:
@Sanne; Godt brølt Løvinde 👌
susanne winther skrev den 9. marts 2020 kl. 18:45:
Høringssvar/ Lokesvej_ Nyt brokvarter: sendt 09.03.20

Det vi kender/ konteksten:
I det nye brokvarter langs Søren Frischsvej er kvaliteten af det byggede såvel som de tiloversblevne arealer mellem bebyggelserne af for dårlig kvalitet. Den fadæse skal ikke gentages i det kommende byggeri mellem Lokesvej og Kolonihaverne.
Densiteten her er alt for høj på bekostning af udearealerne, som derfor har meget ringe rekreativ kvalitet.
Så sæt fokus på at få en høj kvalitet både af det byggede og af udearealerne fra start.
Jan Gehl's bybygningsviden kan inddrages og påvirke det kommende byggeri positivt - Så tag endelig fat fra den vinkel!
Bygningerne:
Sørg for en ordentlig differentiering af overgangen mellem det private/ ½-private / offentlige rum. Kollegiebyggeriet på hjørnet af Frischsvej/ Åbyvej er en skændsel og et himmelråbende eksempel på ringe omtanke.
Ang. Altaner: NEJ, det er ikke en menneskeret at have altan - slet ikke når den skal hænge ud i det offentlige rum - som i en billige ferielandsby. Drop den stil. Det er ikke urbant og Lokesvej er altså ikke et ferieområde!
Det er vigtigt for vores forståelse af privat versus offentligt rum, at fx altaner plaseres korrekt. Dvs til den rekreative side af et byggeri = modsat gaden/ gaderummet. Derfor er alene-stående byggerier også dårlige, da de ikke har en indlysende retning og orientering mellem for/bag eller offentlig/privat. Hav fokus på det!
Det er så piv-grimt og misforstået med de Flint Stone-badebyer, der ligger både langs Frischsvej, i Ceresbyen og på Ø.
Parkering:
Vi har i området meget dårlig erfaring med parkering på terræn. Der er under alle byggerier store tomme parkeringskældre, som er for dyre for de unge mennesker. Hvor dumt. Så sørg for at kælderparkering er en DEL af boligens pris. (Evt kan man så leje sin P ud, hvis ikke man selv har bil - Gør et eller andet , som får bilerne væk fra terræn.)
Om det rekreative:
Der er allerede i dag et mærkbart øget brugstryk på de rekreative områder i Ådalen. Derfor er det af yderste vigtighed, at der sættes fokus på
1. Skaf flere - vilde - bolignære rekreative områder
2. Sørg for at dem vi har, ikke overbelastes og sørg for at give dem passende pleje.
Naboskab med kolonihaverne:
Naboskabet til kolonihaverne er i sit udgangspunkt problematisk. Der bliver meget nemt en uværdig grænse mellem de 2 typer med dominans fra Brokvarteret. Indkigsgener er selvsagt ikke ønskværdige. Vi har kolonihaver, fordi vi bor i den tætte by og har brug for den rekreative kvalitet i vores kolonihave. Lad være med at smadre den kvalitet med tæt, høj bebyggelse lige op af vores små træhuse.
Forslag: Lav en tæt begroning af træer i 4-6-8 meters højde mellem de nye byggerier og kolonihaverne. Et lille skov-krat-værk til glæde for alle parter og biodiversiteten. En tydelig grænse som tilgodeser begge parter.
Grundlæggende kvaliteter som skal fremmes:
Menneskekroppen er målestok for det byggede/ bybygning. Huse af gedigen kvalitet og af sunde materialer er et godt udgangspunkt.
Det vi har brug for som menneskedyr er at kunne mærke stilheden og mørket - bare lidt og bare en gang i mellem. HUSK DET. Dvs at det byggede skal være indrettet på en måde, så støj og lys ikke genere hverken de, der bor i de nye huse ELLER naboerne i de tilstødende kolonihaver.
Opholdsarealer nær boligerne skal være af høj kvalitet - ikke et tiloversblevet areal for LAR-løsninger.
Kolonihaveområderne kan ikke fungere som rekreative områder for brokvarteret. Der kan gås tur, men der er ikke ophold for udefrakommende. Vi kan ikke fungere som buffer for parkering eller som rekreativ oase for en alt for tæt bebyggelse i brokvarteret.
Så planlæg mod fredelig sameksistens, bitte sehr/ por favor/ please!
PH skrev den 2. marts 2020 kl. 18:10:
Er det ikke ved at være på tide med en indkaldelse/dagsorden til årets generalforsamling?
Kurt have 206 skrev den 6. januar 2020 kl. 15:02:
Kommentar til el:
Man kan selv vælge el-selskab, ingen bindinger.
Vores regning fra NRGI - 01.07-30.09 var på 516,00 kr i alt.
Forbrug 155 kWh.
Bh/ Kurt
PH skrev den 2. januar 2020 kl. 21:06:
Hej Else

Jeg tror egentlig det blev givet fri da vi fik vores egne målere, men jeg ved det ikke. Det er da interessante besparelser du bringer i spil her!
Måske nogen fra bestyrelsen kan svare?

/PH
Else skrev den 2. januar 2020 kl. 9:04:
Der er et EL firma der hedder www.elforbundet.dk
Der koster El. 18 ører og 150kr om mdr.
Må man ikke selv bestemme hvilken el firma man vil bruge
Det vi har nu koster 46 øre og 350kr om mdr.
Christen Møller skrev den 18. december 2019 kl. 19:57:
Tømning af vandsystemet med trykluft
Hent vejledningen som pdf her:
https://drive.google.com/open?id=1ggxB2UeUZsqhva8fK7EHdKDMJW-FTjHo
Christen Møller skrev den 11. december 2019 kl. 12:56:
Om vores blå vandrør af typen PEM og deres bestandighed mod sollys (UV-lys)

UPONOR VVS VVS-HÅNDBOGEN UDGAVE 3.0

UV-lys
... må ikke opbevares eller monteres, så de udsættes for direkte sollys. UV-stråling påvirker materialet og forringer langtidsegenskaberne.

https://www.holm-holm.dk/plast-info/termoplast/pe/

UV-Stabilitet: Tåler ikke UV-lys særligt godt. Indfarvet i sort kan materialet anvendes udendørs. Masterbatch kan tilsættes UV-stabilisatorer.

Konklusion: brug galvaniseret rør ovenjords eller pak PEM-røret ind, eksempelvis med rørisolering!
PH skrev den 29. oktober 2019 kl. 0:14:
Så kom manualen for vandlukning, se her:
http://hfbakkevang.dk/saadan-lukker-du-for-vandet-til-vinter/
👍
Vibeke Nors Hansen skrev den 28. oktober 2019 kl. 18:54:
Nå, så lukkede jeg for vandet, så godt jeg nu kunne, men i vandbrønden stod vandet helt op over vandmåleren.
Er der nogen, der ved, om vandmåleren er frostsikker?
Hilsen Vibeke Nors
Bellisvej 13
Bo Storgaard skrev den 22. oktober 2019 kl. 20:01:
Jeg har skrevet til bestyrelsen/formanden omkring en vandledningsstophane-manual.
Synes det er en rigtig god ide med en sådan PH😊
PH skrev den 22. oktober 2019 kl. 13:21:
@Bo Storgaard
Det kunne faktisk være rart med en lille manual, gerne med billeder, et eller andet sted her på siden. Den vil jo være til stadig gavn - også for kommende kolonister.

Så kunne bestyrelsen måske bevæges til at lave noget i dén stil?
Bo Storgaard skrev den 22. oktober 2019 kl. 0:05:
Og hvordan tømmer man så vandet ud af husets system? Der er jo 2 hovedhaner nu.
PH skrev den 17. oktober 2019 kl. 21:26:
Hej Vibeke

Der vil kun blive lukket for det gamle system (som derefter vil være lukket for altid)
Med det nye system skal du selv sørge for at lukke af i din vandbrønd.

PH, Bellisvej 3