Nyhedsbrev Juli 2017

Sidder her en gråvejrs formiddag i den danske højsommer, men det føles nu som om sommeren har lagt vejen uden om Danmark. Dog tror jeg, at vi kolonister nyder hver eneste dag i vores haver uanset vejret.

Egentlig synes jeg ikke der var så meget at skrive om, men ved nærmere eftertanke er der alligevel lidt nyt.

Vores nye vurderingsudvalg er kommet godt i gang, og det betyder også vi kan få gang i hussalget. Jeg vil endnu engang opfordre jer til, at måle jeres hus op og få det lovliggjort hvis det er nødvendigt. Da I ellers risikerer at et salg kan trække urimelig langt ud. Hvis alt går planmæssigt tager et salg et sted mellem 7 og 9 uger. I kan læse mere på vores hjemmeside.

Vi har fået en projektbeskrivelse fra Envidan over nedlæggelse af vandrør, og afventer nu at Danjord kommer med et tilbud så vi kan komme videre med en finansieringsmodel. Når den er klar skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling.

Vedrørende kloakering er der indkaldt til et orienteringsmøde den 27. september kl. 16.30 på Grøndalsvej. Husk tilmelding.

Som jeg skrev i maj måned har Aarhus kommune sat gang i en proces med udvikling af en handleplan for kolonihaverne i kommunen. Den vil blive sendt ud til høring til alle medlemmerne i løbet af august måned. Jeg håber vi får tid til at indkalde til et informationsmøde inden fristens udløb. Ellers vil jeg opfordre jer til at læse den, og indsende høringssvar. Den endelige handleplan vil dernæst blive udfærdiget og skal sidst på året vedtages i byrådet.

Følgende tre emner har været behandlet i arbejdsgrupperne:

  1. Helårsbeboelse og overbebyggelse.
  2. Lejekontrakter (individuel=haveforeningen og Aarhus kredsen).
  3. Byggetekniske regler.

Der er mange ting at forholde sig til, de lidt mere overordnede, men sandelig også noget berører os i det daglige.

Det leder mig frem til næste emne jeg vil berører, nemlig dagligdagen eller livet i en forening.

Det er min tredje sæson som formand, og da jeg tiltrådte var mit mål, at rydde op, samt åbne op for medlemsinddragelse. Oprydningen havde et større omfang end jeg havde forventet, men det værste er overstået nu.

Medlemsinddragelsen er en proces som tager tid, og jeg drukner ofte i traditionelle bestyrelses og administrative ”skal” opgaver.

Men jeg har i år gjort mig nogle tanker om at være en forening, at indgå i et fællesskab. Med vores underskrift på lejekontrakten, har vi sagt ja til at være en del af fællesskabet i Bakkevang. Fællesskabet er mere end at opfylde sine forpligtelserne i henhold til ordensregler. Og det sker ikke af sig selv, eller ved at møde op og deltage i generalforsamlingen.

Fællesskabet opstår når vi hver især hele tiden bidrager til at skabe det, og føler os forpligtede til at vedligeholde fællesskabet med vores handlinger.

Jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide i hvilken retning I ønsker fællesskabet skal bevæge sig. Vi er jo et lille samfund herude, vi bor tæt, men kommer vi hinanden ved? Kender vi naboerne i rød, grøn, blå, orange gult område? Byder vi hinanden velkommen og viser imødekommenhed? Vil vi mere eller mindre fællesskab? Hvordan? Vi har fået et fælleshuslaug, som har udviklet på fællesspisningen og arrangeret foredrag her i august. Skal vi inddrage/indrette fælleshuset til flere aktiviteter?

Min ønskeliste ser sådan her ud:

  • Forskønnelse af området omkring fælleshuset, blomster, krydderurter.
  • Ny indretning og udvidelse af fællesareal/legeplads.
  • Spille og film aftener.

Hvordan ser din ønskeliste ud? Eller hvad vil du gerne bidrage til/med?

Kom med dit bud.

 

Sommerlige hilsner

Tove Kjer-Jensen

Formand H.F Bakkevang

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.