Nyhedsbrev maj 2017

Så er sæsonen godt i gang og jeg synes der er mange ting jeg gerne vil dele med jer, men det kniber med at afsætte tid til at få nedfældet tankerne.

Jeg vil starte med at byde velkommen til en ny og forhåbentlig skøn sæson i vores haveforening, som jo kan fejre et jubilæum i år. H.F Bakkevang har eksisteret i 75 år, og fylder år i oktober 2017.

Også velkommen til vores nye medlemmer. Jeg håber I finder jer godt til rette herude, at jeres nye naboer tager godt i mod jer. I er altid velkommen til at henvende jer på kontoret, hvis der er noget I er i tvivl om.

Som noget nyt havde Aarhus kommune i marts måned inviteret alle haveforeninger i kommunen til et møde om udvikling af kolonihaver i Aarhus. Der var et stort fremmøde og alle haveforeninger var repræsenteret, også dem der ikke er medlem af kolonihaveforbundet.

Formålet er at der skal udarbejdes en handleplan for kolonihaveområdet i Aarhus kommune. Det gælder kolonihaver på statslige, privat og kommunalt ejet jord. Vi er blevet bedt om at komme med input til en ny handleplan hvor udfordringer er:

  • Kolonihavehusenes størrelse
  • Prisudviklingen for kolonihavehuse
  • Helårsbeboelse

Jeg er med i en arbejdsgruppe hvor vi diskuterer hvordan kan vi lovliggøre kolonihavehuse på mere end 50 m2, samt hvordan kan bestyrelserne imødegå at husene ikke bebos hele året.

Planen er, at der udarbejdes en handleplan på baggrund af de input der er kommet fra arbejdsgrupperne. Handleplanen sendes til høring i kolonihaverne så alle medlemmer har mulighed for at kommentere på den. Herefter gennemgåes høringssvarene, og dernæst sendes handleplanen til godkendelse i byrådet i løbet af efteråret.

Det er meget inspirerende at mødes med andre haveforeninger og udveksle erfaringer.

Vi har nedsat et fælleshus laug, som i første omgang kan aflaste bestyrelsen i forhold til at føre tilsyn med huset. Men på den lange bane kunne jeg godt tænke mig at Fælleshuset blev skilt ud fra bestyrelsen. Opgaven for lauget er også at ideudvikle på huset, hvad og hvordan kan/vil vi bruge huset.

Legepladsen er jo til stor glæde for børn, forældre, bedsteforældre og andre, her møder vi den næste generation af havekolonister.

Men eftersom det er en offentlig legeplads, skal den leve op til de gældende regler og krav der gælder herfor. Det betyder at den skal efterses og vedligeholdes. Jeg efterlyser, at der bliver nedsat et legepladsudvalg på 3-5 personer som vil varetage denne opgave. Send en mail til bakkevang@gmail.com senest 1. juni.

Og som I er bekendt med, er retssagen afsluttet, og sluttede med en frikendelse. Foreningen står tilbage med et økonomisk tab. Som forening må vi være opmærksom på hvilken læring vi kan drage af denne sag. Generalforsamlingen skal være opmærksom, at vi som bestyrelsesmedlemmer er bevidst om vores fælles ansvar i forhold til økonomi, samt vigtigheden af en grundig revision. Den nuværende bestyrelse har imødegået dette ved at købe os til en revisor som laver årsregnskabet.

På trods af de fremlagte dokumenter i retten, var det ikke bevisførsel nok i en strafferetssag. Vi har som forening mulighed for at indlede en civil retssag, men eftersom statsadvokaten har afvist at tage den videre til landsretten, med den begrundelse at udfaldet vil blive den samme, tager bestyrelsen ikke initiativ til at gå videre. Så medmindre der kommer henvendelser og et krav fra halvdelen af medlemmerne, anser vi sagen som afsluttet.

Vi har sat gang i processen vedrørende nedlæggelse af nye vandrør. Selvom vi får egne vandure, sker afregningen ikke direkte mellem Aarhus vand og den enkelte lejer, men som på nuværende en fælles indbetaling, da området/Bakkevang betragtes som en matrikel. Vi får nogle udfordringer i forhold til aflæsning og afregning.

Det er et usædvanlig travlt forår og opgaverne må prioriteres, derfor vil jeg gerne at vi alle sammen hjælper og tager ansvar for at få hullerne fyldt ud i vores veje. Overholder vores forpligtigelser i forhold til vedtægter og ordensregler og her tænker jeg specielt på ukrudt foran, i og under hækken.

Som tidligere nævnt er det et jubilæumsår, og PH glæder sig til, at der kommer masser af ideer, samt at I tilmelder jer og der kan nedsættes en eller flere arbejdsgrupper, så vi kan markere Bakkevang på en farverig og festlig måde.

Med ønsket om en god sæson

Tove Kjer-Jensen

Formand

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.