Retssagen

Da den nyvalgte bestyrelse i 2015, ønskede at foretage en omlægning af hvem der har adgang til bankoplysninger, fandt de uoverensstemmelser mellem kassen og bankbeholdningen.

Bestyrelsen kontakter, de på generalforsamlingen valgte revisorer og beder om en gennemgang af regnskabet første halve år 2015 samt hele 2014. Ved denne gennemgang finder revisorerne at der mangler bilag for henholdsvis i 2014 53.822,29 kr. og halveåret i 2015, 47.920,- kr.

Bestyrelsen tager kontakt til kolonihaveforbundets jurist. Juristen er enige i, at i forhold til den konstruktion de tidligere bestyrelser har haft, skal vi invitere den tidligere kasserer til et møde, hvor hun kan redegøre for de manglende bilag. Såfremt der ikke kan redegøres er bestyrelsen forpligtet til at handle og det vil sige indgive en politianmeldelse.

Mødet med den tidligere kasserer bliver ikke afholdt, da hun har afvist at modtage det anbefalede brev. I den efterfølgende telefonsamtale giver hun klart udtryk for at hun ikke ønsker at deltage i et møde med bestyrelsen. Hun bliver i denne samtale orienteret om, at bestyrelsen efterfølgende vil foretage en politianmeldelse.

Politiet foretager en nærmere undersøgelse af regnskaberne i årene 2010 og frem til 18. juni 2015. Herefter vurderer politiet, at der er grundlag for at rejse sigtelse og indlede en retssag.

Denne retssag fandt sin afslutning i retten i Aarhus mandag den 3. april 2017. Her blev den tidligere kasserer frikendt!

Haveforening Bakkevang står tilbage med et tab på ca. 340.000,-  kr. fremkommet i årene 2010 – 18. juni 2015.

I forhold til forsikring, dækker den, det beløb der falder dom for!

 

April 2017

Tove Kjer-Jensen

Formand

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.