Afbrændingsforbud i Århus!

Der er fra i dag, d. 15. juni 2018 indført afbrændingsforbud i hele Århus kommune, gældende frem til andet oplyses.
Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding af:

  • Haveaffald (Er i forvejen reguleret i kommunernes affaldsregulativer)
  • Halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer
  • Hugstaffald, kvas og lign fra skovbrug
  • Siv og rør, der står på roden i søer, åer, moser, rørskove og enge
  • Lyng, der står på roden, hede- og mosetørv samt hede- og mosejord
  • Bål, herunder sankthansbål

Følgende undtages:

  • Grill (trækul, træbriketter og gas)
  • Mindre bålfade
  • Apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding af fast, flydende eller gasformigt brændstof, for eksempel svejse- eller skæreaggregater, blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, udtørringsapparater
  • Koge og varmeapparater til madlavning

Kilde: Østjyllands Brandvæsen

Du kan læse mere i artiklen her (fra stiften.dk)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.