Fællesspisning 2017

Der er planlagt tre fællesspisninger i løbet af sæsonen: onsdag d. 3. maj onsdag d. 2. august onsdag d. 13. sept. Du skal medbringe en ret til fællesbordet som svarer til den mængde du normalt vil servere derhjemme. Der vil være the, kaffe og vand. Ønsker du at nyde øl, vin eller sodavand skal du […]

Vejformand til Fællesarbejde

Der mangler en koordinator for fællesarbejdet i Grønt område! Hvis du har lyst til at påtage dig tjansen, så kontakt bestyrelsen, ring, mail eller smid en besked i postkassen ved kontoret.

Forslag til Lokalplan

Forslag til Lokalplan nr. 1032 – Blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej i Åbyhøj Lokalplanen er i offentlig høring fra den 19. april til den 14. juni 2017 Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 80 til Kommuneplan 2013.   […]

Udvikling i nabolaget

Torve, caféer, butikker og daginstitutioner: Her er forslaget til det nye Brokvarter.

Retssagen

Da den nyvalgte bestyrelse i 2015, ønskede at foretage en omlægning af hvem der har adgang til bankoplysninger, fandt de uoverensstemmelser mellem kassen og bankbeholdningen. Bestyrelsen kontakter, de på generalforsamlingen valgte revisorer og beder om en gennemgang af regnskabet første halve år 2015 samt hele 2014. Ved denne gennemgang finder revisorerne at der mangler bilag […]

Forårsrengøring i Fælleshuset

For at lukke en ny sæson ind, må vi have luftet den gamle ud. Derfor mødes vi til åbning og rengøring af Fælleshuset søndag d. 2. april. Kom og vær med og bring også din nabo, vi skulle gerne blive mange! Vi starter med morgenbord kl 10.00, og for at få en fornemmelse af hvor […]

Så er der vand i systemet!

Så lykkedes det. Her klokken 16 er der åbnet for vandet i Bakkevang og alle har forhåbentlig vand i vandhanerne. Desværre har enkelte huse også fået lidt mere vand end andre. Dog skal vi opfordre jer alle til at komme ud og tjekke jeres haver og se om der eventuelt er utætheder, da vi kunne […]

Har du lukket for din stophane?

Foråret er stærkt på vej og inden længe skal vi atter have vand i hanerne. Det er derfor vigtigt at du får lukket for din stophane inden vi sender vand ud i systemet. D. 1. marts er skæringsdatoen for lukning af stophaner, så hvis du endnu ikke har fået lukket, så skynd dig ud og […]

Søren Frichs vej rykker:

Tusindvis af boliger på vej… -skriver Århus Stiftstidende d. 22.01.2017. Læs artiklen og se interaktive kort for hele strækningen “Åbyvej-Carl Blochsgade her” Der er store forandringer på vej, lige rundt omkring os. Også i dag skrives om vores baghave, nemlig i artiklen “Nybyggerne på Søren Frichs Vej”. Her kan man bl.a. læse at 102 lejligheder […]

Mere Liv i Haven

Så er det altså nu i weekenden det sker:   http://www.oekologi.dk/festival/ Kom og vær med, se også her ‘Over Hækken’