Så lykkedes det!

Pr. dags dato, d. 2. april,  strømmer der vand i alle rør, nye såvel som gamle. Så stophaner kan åbnes, og der kan endelig tages ordentligt hul på sæson 2019.    

Status på vandåbning d. 30. marts 2019

Det er ikke lykkes at få åbnet fuldstændigt for det ‘gamle’ vand. Der arbejdes på snarest at finde en løsning så også de sidste haver (markeret med rødt på foto) kan få vand i hanerne.

Vi prøver igen med vandåbning – og har brug for alles hjælp!

På lørdag den 30 marts åbner vi igen for de gamle vandrør. Vi har prøvet at åbne 2 gange tidligere denne uge. Desværre ser det ud til at der er et brud på de gamle vandrør. Derfor har vi brug for din hjælp ! Der er åbent for vandet omkring kl. 11.00 på lørdag den 30 marts. […]

Vi åbner for vandet d. 24.03 -OPDATERET!

d. 24.03 kl. 16.00: Vandholdet har netop meddelt at de må opgive at åbne for vandet i dag. Der er tilsyneladende en læk som ikke umiddelbart kan findes. Der arbejdes videre med sagen i den kommende uge. Så din stophane skal derfor fortsat være lukket, indtil andet meldes ud. ______________________________________________________________________________ DET ER VIGTIGT! at du […]

Vand i målerbrønden?

Danjord skriver til os: Vi får mange henvendelser som handler om vand i vandursbrønde og om det ikke en fejl? Svaret til det er: Nej, det er det ikke. Vandbrøndende er uden bund og uden vandtæt dæksel, så i tilfælde af høj grundvandsstand og eller megen nedbør vil man kunne opleve vand i brøndene.   […]

Kloaktilslutning i århus-kolonierne:

Læs her hvad Aarhus kommune siger om tillslutning af kloak i kolonihaveforeningerne: https://aarhus.dk/borger/bolig-byggeri-og-miljoe/for-grundejere/sommerhuse-og-kolonihaver/kolonihaver/kloakering-i-kolonihaver/skal-min-kolonihave-kloakeres/#2

Åben låge for Danjord i slutfasen!

Danjord er i gang med de sidste øvelser med de nye vandledninger, så de har brug for lidt hjælp fra alle beboere. Beboerne i HF Bakkevang skal låse deres havelåger op, så Danjord kan komme til brøndene. Arbejdet pågår over en længere periode, sandsynligvis frem til udgangen af marts måned. Hvis ikke Danjord kan komme […]

Stophanen -hvordan er det nu?

Den nye sæsonstart er ikke så fjernt her fra!   Derfor er det vi igen skal til at tænke på at få lukket for vores stophaner. Skal den lukkes? tænker du måske og det virker da også en anelse bagvendt at du skal lukke din stophane når der skal åbnes for vandet. MEN;   det […]

Mens vi venter på foråret…

Amaryllis kan blomstre igen AF CAMILLA PLUM, kogekone og forfatter, Fuglebjerggaard Amaryllis må være den mest imponerende blomst. Og netop imponerende, der er ingen rafinnementer at fordybe sig i, kun benovelse og beundring. Kødfuld og perlemorsskinnende, på stilke som trodser enhver fysisk lov. Vi køber dem i titusindvis hvert efterår, og specielt til jul. Man køber dem […]