Tidlig sæsonstart 2020

Nyt fra HF Bakkevang Aarhus kommune har givet dispensation til, at kolonihaverne kan benyttes fra dags dato. Det er begrundet i, at man kan skal kunne bruge haven hvis man er hjemsendt pga Corona. Men også i haverne gælder sundhedsmyndighedernes regler, så hold øje med dagspressen. Men : Kontoret i HF Bakkevang er lukket indtil […]

Aflysning af Generalforsamling d. 18. marts 2020

En enig bestyrelse har i dag besluttet at aflyse og udsætte General forsamlingen den 18. marts. Årsagen er naturligvis risikoen for Corona smitte, og de følger det ville medføre i form af sygdom og evt karantæne for alle deltagere. Bestyrelsen holder øje med situationen, og holder næste møde den 26.03, hvorefter vi giver en status på, hvordan […]

Generalforsamling 2020

Indkaldelse til årets generalforsamling skulle nu være landet i din mailbox. Vær især opmærksom på tilmelding til spisning: Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H.F. Bakkevang Onsdag den 18. marts kl. 18.30 På Åby Sognegård, C. A. Thyregods Vej 47-49 8230 Åbyhøj. Spisning: Der arrangeres fælles spisning fra kl. 17.30 – med servering af smørrebrød. Ønsker […]

Byggeri på Lokesvej

Der kom en vigtig mail fra en nabo i HF Fritiden: Kære naboer,  Jeg skriver som haveejer i H/Fritiden for at gøre opmærksom på muligheden for, at I opfordrer alle medlemmer til at gøre indsigelser mod byggeri ved Lokesvej. https://deltag.aarhus.dk/hoering/debatoplaeg-et-nyt-blandet-bolig-og-erhvervsomraade-syd-lokesvej-i-aabyhoej Hvis vi alle udtrykker bekymring for øget trafikbelastning, parkeringsforhold, skygge fra bygninger eller indkig fra […]

Der er forår i luften

og måske du brænder for at komme i gang med havearbejdet… Hvis du har brug for at låne fællestraileren så se hvordan du booker her: Fællestrailer

Gode ideer og forslag til sæsonen 2020.

Forslag til generalforsamlingen den 18 marts 2020, skal være bestyrelsen i hænde inden den 1 februar 2020. Forslag skal stilles skriftligt til bestyrelsen på mail eller i postkassen ved kontoret. Mail er bakkevang@gmail.com. Forslag skal begrundes, og der må gerne fremhæves fordele og evt ulemper ved forslaget. Der skal medsendes et overslag eller budget, såfremt […]

Sådan lukker du for vandet til vinter

Procedure for nedlukning af vand og tømning af vandsystemet: Målerbrønd: Drej grebet på forsyningssiden til vandret for at lukke for vandforsyningen – I den side hvor der ikke er 2 skruer ved grebet. Det er i nogle haver således, at vandet kommer ind i modsatte side. Find ud af hvorfra vandet kommer i din have […]

Renovering af affaldspladsen

D. 18. november 2019: Danjord går i gang med at renovere affaldspladsen i denne uge, så undgå parkering på den store p-plads mens arbejdet står på.

Tak for sæson 2019

Sæsonen 2019 er slut, håber alle har nydt kolonihave livet.   På forenings siden har bestyrelsen afsluttet og løst flere større og mindre opgaver, mens vinteren 2019/2020 står på igangværende/planlagte opgaver.    – Løst er installationen af nye kloaker ved Aarhus kommune/Danjord, og nye vandrør og målerbrønde ved Bakkevang/Danjord.    – Igangværende er haveejerne der […]