Nyhedsbrev Juni 2016

Så er den her, den skønne danske sommer. Solen skinner fra en næsten skyfri himmel, blomsterne står i flor. De første kartofler kan eller er måske gravet op. Haverne i Bakkevang summer af liv, nogle steder er lyden lang og knitrende, en rive trækkes gennem jorden, i andre haver bliver græsset slået og enkelte har påbegyndt hækklipningen.

I bestyrelsen har vi også arbejdstøjet på. Siden generalforsamlingen har vi sagt tak og farvel, først til Henrik og dernæst til Jette. Begge har på grund af et stigende arbejdspres måtte vælge at prioritere deres arbejdsopgaver. Det betyder at Rasmus Petersen og Susanne Winther er blevet budt velkommen i bestyrelsen.
Jeg håber at alle efterhånden er bekendt med, at der er kommet nye regler for salg af kolonihavehuse. Nogle af disse er vedtaget på kongressen i september 2015 og gældende for alle kolonihaver der er medlem af kolonihaveforbundet. Andre er affødt af, at vi i de fleste kolonihaver i Aarhus kommune nu må have op til max. 50 m2 bebyggelse på vores grund plus 15m2 overdækket terrasse.
Disse nye tiltag har haft betydning for processen for vores havesalg, den er nemlig gået lidt i stå. På nuværende tidspunkt har vi kun solgt to huse, men der er vurderet fem, hvoraf de to haver først skal have en ibrugtagningstilladelse, før de kan sælges. Så bestyrelsen opfordrer herved alle til at måle jeres hus (bygninger) op. Er det mellem 40m2 og 50m2 skal I have en ibrugtagningstilladelse, når det engang skal sælges. Er der mere end en 50m2 bebyggelse på grunden skal I overveje hvordan huset kan reduceres til de lovlige 50m2 så I kan få en ibrugtagningstilladelse, når det engang skal afhændes.

Vesterled, Fritiden og Bakkevang har indledt et samarbejde, hvor vi tre formænd mødes ca. en gang månedlig. Her udveksler vi erfaringer og lader os inspirere, hvilket har affødt et fælles medlemsmøde med repræsentanter fra kredsen. Her var deltagelsen stor, og vi planlægger et lignende møde senere på sæsonen.
Udover at holde styr på salgsprocessen, er bestyrelsen optaget af planlægningsopgaver i forbindelse med Skt. Hans og Bakkefestivang.
Løbende diskuterer vi vedligeholdelse af vores veje, men er lidt tilbageholdende med at indlede en større reparation på grund af den forestående kloakering. Vi oplevede her i maj måned et større regnskyl, hvor den reparation Vesterled havde udført på Clematis vej, i løbet af et par timer var skyllet væk.
Bestyrelsen opfordrer først og fremmest til, at alle tager deres pligt til at vedligeholde deres del af den fælles vej på sig. Nogle steder er det ikke huller i vejen der er en udfordring, men et ordentlig lag løst sand som gør vejen umulig at forcere på cykel. Og eftersom vi er et offentlig grønt rekreativt område, har vi pligt til, at vores veje er fremkommelige også på cykel.
I weekenden 25. – 26. juni bliver der stillet en container op til haveaffald (ingen jord). Vi har gode erfaringer fra sidste år med, at man tænkte på, at naboen også skulle af med sit affald. Derfor sørgede alle for at få trampet, stampet og presset eget affald. Container bliver placeret på P-plads mellem Lupinvej og Begonievej og åbnes kl. 9.00 lørdag den 25. juni.
Bestyrelsen har planlagt en havevandring tirsdag den 28. juni. I den forbindelse vil vi henlede opmærksomheden på, at I får klippet jeres hæk i den tilladte max. højde som er på 1,6 m ud til sti/vej, samt max. højde til nabohaven, som også er 1,6 m. Men her skal man selvfølgelig afstemme med naboen i forhold til niveau forskelle, og måle sådan at alle kan nå og klippe hækken uden besvær.
Vi har i bestyrelsen bemærket, at vores hække der omkranser vores haver nogle steder leder tankerne hen på eventyret om Tornerose. Man får nemt den tanke, at her ”gemmer” man sig bag hækken. Dette er jo ikke kernen og ideen i kolonihave tankegangen, den bygger på fælleskabstanken. Men selvfølgelig skal man have rum til privatlivet i sin have, men disse må man skaffe sig ved at anlægge dem i sin have.
Afslutningsvis vil jeg henvise til vores ordensregler (§12) som I kan finde på vores hjemmeside. Hfbakkevang.dk
Kontoret holder lukket i juli måned, og husk hvis du har planer om at sælge dit hus i 2016 så skal det meldes til vurdering senest 1. oktober.
Med ønsket om en skøn sommer
På vegne af bestyrelsen
Tove Kjer-Jensen
Forkvinde

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.