Kvittering for indbetaling til vandrør

Bestyrelsen vil gerne sige tak for opbakningen til at afdrage på vores fælles vandforsyningsanlæg.   Det er dejligt, at så mange har haft mulighed for at betale ind på vores konto i AL Bank.   Det betyder at vi nu kan afdrage 1.088.256,00 på vores lån, og dermed sparer vi alle rente udgifterne og bliver […]

Éngangsbetaling af vandrør!

Forlængelse af frist for betaling af vandrør til den 10. maj 2019. Bestyrelsen har besluttet at forlænge fristen for engangsbetaling af vandrør til den 10.maj 2019, da informationen ikke har været opslået på hjemmesiden og udsendt separat på mail. Detaljerne fremgår af referatet fra Generalforsamlingen af 10. april 2019. Kontonummer som beløbet 12.367,00 skal indbetales til er: […]

Fælleslugning 2019

( Pligtarbejde i HF Bakkevang) Grønt område : (Vej forkvinde Tine) 15.Maj kl. 19.00 19. Juni kl. 18.30 11.August kl. 10.00 11. September kl. 18.30 Gult område : (Vej forkvinde Lis) 22. Maj kl. 18.30 19. Juni kl. 18.30 7. August kl. 18.30 11. September kl. 18.30 Orange område : (Vej forkvinde Ann Dorte ) […]

Kreahyggeværksted

Er du kreativ indenfor håndarbejde – strik – hækling eller andet. Vil du gerne møde andre kreative kolonister, så har du nu mulighed for det.   Lørdag den 4. maj 2019 fra kl. 17.00 – 21.00 i fælleshuset HF Vesterled, Clematisvej 2.   Medbring dit projekt, lidt let at spise, hvis du bliver hele aftenen. […]

Planteauktion

Forårets planteauktion for Haveforeningerne HF Vesterled – Bakkevang og Fritiden Til alle interesserede Invitation til planteauktionsdag lørdag den 4. maj kl. 14.00 – 16.00. Sted;                   Haveforeningen Vesterled ved fælleshuset på Clematisvej 2. Auktionarius er som sidst dig selv – så hav tjek på dine planter, budstart er fra 5,- kr.  pr. plante. Husk småpenge, […]

Så lykkedes det!

Pr. dags dato, d. 2. april,  strømmer der vand i alle rør, nye såvel som gamle. Så stophaner kan åbnes, og der kan endelig tages ordentligt hul på sæson 2019.    

Status på vandåbning d. 30. marts 2019

Det er ikke lykkes at få åbnet fuldstændigt for det ‘gamle’ vand. Der arbejdes på snarest at finde en løsning så også de sidste haver (markeret med rødt på foto) kan få vand i hanerne.

Vi prøver igen med vandåbning – og har brug for alles hjælp!

På lørdag den 30 marts åbner vi igen for de gamle vandrør. Vi har prøvet at åbne 2 gange tidligere denne uge. Desværre ser det ud til at der er et brud på de gamle vandrør. Derfor har vi brug for din hjælp ! Der er åbent for vandet omkring kl. 11.00 på lørdag den 30 marts. […]

Vi åbner for vandet d. 24.03 -OPDATERET!

d. 24.03 kl. 16.00: Vandholdet har netop meddelt at de må opgive at åbne for vandet i dag. Der er tilsyneladende en læk som ikke umiddelbart kan findes. Der arbejdes videre med sagen i den kommende uge. Så din stophane skal derfor fortsat være lukket, indtil andet meldes ud. ______________________________________________________________________________ DET ER VIGTIGT! at du […]

Vand i målerbrønden?

Danjord skriver til os: Vi får mange henvendelser som handler om vand i vandursbrønde og om det ikke en fejl? Svaret til det er: Nej, det er det ikke. Vandbrøndende er uden bund og uden vandtæt dæksel, så i tilfælde af høj grundvandsstand og eller megen nedbør vil man kunne opleve vand i brøndene.   […]