VIGTIG INFO – om vand!

Det lykkedes desværre ikke at få åbnet for vandet i dag. Der er formodentlig et brud et eller andet sted, og det skal ordnes af en fagmand, inden der kan ske mere. Hold endelig stophanerne lukkede!! PS: Vesterled har heller ikke fået vand – de har et rørbrud – så vi er i samme båd. […]

Forårsrengøring af Fælleshuset

Nu begynder foråret endeligt at vise sig, og vi skal have gjort vores Fælleshus klar til endnu en dejlig sæson. Forhåbentligt vil den kommende sæson også byde på mange forskellige arrangementer i vores dejlige Fælleshus (Fællesspisning, Fællesmadlavning, foredrag, Høstfest osv). Vi håber derfor at se mange af jer til åbning og rengøring af Fælleshuset lørdag d. […]

Vandåbning 2018

Lørdag d. 31. marts åbnes der for vandet i kolonien. Når der sættes vand på systemet foregår det således: Vores vandsystem er inddelt i ‘strenge’ og der sættes vand på én streng ad gangen. Når en streng er fyldt og der er luftet ud i den modsatte ende, så skal vanduret i målerbrønden nede ved […]

Kloak- og vandledningsprojektet

Maskinerne fylder godt i kolonien og der myldrer ‘gule folk’ rundt over det hele. Der er med andre ord godt gang i arbejdet med nedlægning af nye rør til hhv. kloak og vand. Et arbejde som må forventes at vare det næste års tid. Vandudvalget har udarbejdet et skema med spørgsmål og svar i forbindelse […]

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018

Fredag den 13. april kl. 19.00 På Viby Bibliotek, Skanderborgvej 170, 8260 Viby J. Der arrangeres fælles spisning fra kl. 18.00 – med servering af smørrebrød. Ønsker du at deltage i spisningen, skal der tilmeldes senest tirsdag den 2. april. Tilmelding på: bakkevang@gmail.com, eller til telefon 2967 0509 hvortil der sendes en SMS eller indtales […]

Kontaktoplysninger til Danjord

Danjord kontakter alle medlemmer i løbet af april måned, for placering af vandbrønd og kloakspulebrønd på jeres grund. Det er vigtigt at jeres adresse oplysninger i vores kartotek er korrekte. Har i skiftet telefonnummer, emailadresse eller adresse, eller kan der være tvivl om vi har de korrekte oplysninger, så send en e-mail til os med […]

Dyrk haven uden gift

Landsforeningen Praktisk Økologi har i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening lanceret kampagnen Giftfri have. Målet med kampagnen er udover sunde afgrøder at sikre grundvandet, så vi fortsat kan drikke det. Kampagnen giver dig gode og praktiske råd til at dyrke haven uden gift i en gratis håndbog. Du kan også modtage et månedligt nyhedsbrev om at […]

Information om Northside 2018

Med denne skrivelse ønsker vi at give en kort information om NorthSide, som afvikles fra torsdag den 7. juni til og med lørdag den 9. juni 2018. Pladsen åbner kl. 12.30 og lukker kl. 2.30 alle tre dage.   NorthSide afvikles på det grønne areal kaldet ”Aadalen” mellem Lokesvej og Brabrandstien.   Det ønskes at […]

Luk din stophane inden 1. marts

Så er det atter tid til at tænke på havens stophane. Alle stophaner skal være lukkede inden vi sætter vand på systemet, og skæringsdatoen er, som altid, d. 1. marts. Vær opmærksom på, at hvis bestyrelsen i forbindelse med vandåbningen, skal ind i din have for at lukke stophanen, har de ret til at ‘klippe’ […]

Lav et kvashegn i haven

AF MIA STOCHHOLM, redaktør på Praktisk Økologi og vikar på Havenyt.dk Argumenterne for at lave et kvashegn er helt indlysende: Det markerer et skel, giver læ, skaber levesteder for havens smådyr, og så er det smukt og skulpturelt i sin helt naturlige råhed på alle årets tider. Det ændrer sig ganske vist ikke med årstiden, som […]